Monthly Archives: március 2019

Irgalom forrása

Category : ÍRÁSAINKBÓL

Jézus példabeszédei arra hivatottak, hogy rávilágítsanak egy-egy erkölcsi kérdésre, azokba mi bevonódjunk, állást foglaljunk, és levonjuk belőle a konklúziót a magunk életére.
 
A megbocsátás az egyik legsarkalatosabb kérdés, amivel nincs olyan ember, aki nem küzdene. Én igyekszem úgy élni, hogy ne legyenek elleneim; de jelenleg is van olyan közelálló konfliktus, ami már majd egy éve sebet üt a szeretet szövetén.

Még most is nagyon fáj, hogy nem tudjuk megbocsátással rendezni vonalainkat. És nagyon úgy tűnik, hogy ez tartósan így fog maradni, amíg egy tragédia, egy közös fájdalom nagyobb nem lesz a jelenlegi fájdalomnál. Aztán vannak világnézeti, felfogásbeli különbségek is, amik eltávolítanak egymástól; kisebb nagyobb sebek Krisztus testén, amiket nem engedünk behegedni.
 

 
 
Miért jó nekünk, hogy fenntartjuk ezeket az állapotokat? Hogyan lehet az, hogy nem tudunk, nem akarunk szívből megbocsátani egymásnak? Hogy csak konokul a magunk igazát, vélt igazságát mormoljuk magunkban?

Mi nem csak 490-szer, hanem egyszer sem tudunk megbocsátani. Hogyan várhatjuk el, hogy nekünk megbocsássanak, ha mi ilyen kitartóak tudunk lenni a haragtartásban?
 
Jézus példabeszédéből számunkra ne a nagy adósságú szolga legyen a példa, hanem a király! Ha Isten irgalmára méltóak akarunk lenni, akkor nekünk is el kell indulnunk a megbocsátás útján!
 
 
 Kép: Pixabay                         
                                                                                                                                                                                                                                          
Zsolt Fazakas
Fazakas Zsolt   
 
 
 

Átölelt az Isten

Category : ÍRÁSAINKBÓL

Egy igazán különleges pillanatnak lehettünk a részesei, amikor Péterrel, Jakabbal, Jánossal együtt minket is részesévé tett az Úr,
– Lukács evangélista által – a Tábor-hegyi csodának.

Ahogy a hamvazószerdai evangéliumban [1] is hallhattuk, Jézus az elvonultan végzett ima fontosságát hangsúlyozza:

 

„Amikor imádkozol… a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!”
(Mt 6,6)


Ezért is megy fel a hegyre, felmegy az ima hegyére. Eltávolodik, felülemelkedik a földtől, távol a világ zajától, hogy Atyjával együtt lehessen; és ennek akarja részeseivé tenni a három tanítványt, és minket is.


Az akolitus képzés Szent Ignáci lelkigyakorlatán tapasztaltam meg, hogy milyen a sivatagból felmenni a hegyre. A két nap vezetett lelkigyakorlatán szentírási idézeteket kaptunk, hogy azokon elmélkedjünk, a tapasztalatokat és az ezzel kapcsolatos, kapott kegyelmeket leírjuk.

Éretlen lehettem a feladathoz. Nem tudtam tartani az iramot, a napi három, négy elmélkedést a jegyzeteléssel. Közben azt figyelni, hogy milyen kegyelmeket kapok. Magával a fogalommal sem voltam tisztában, hogy mi is az a kegyelem!

Nem ment az egész. Feszült voltam, mert nem tudtam „teljesíteni” sem magam, sem a vezetőm előtt. Rendkívül frusztrált a helyzet. Csüggedten és csalódottan lementem a ház kápolnájába és elpanaszoltam Jézusnak, hogy nem megy az egész: Nem érzem Uram, hogy törődöl velem!!! …..Nagyon sajnálom, elengedem, eddig bírtam… Akkor ott, a nagy fájdalomban, 

 

“Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 
 
Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon, 
De háborús éjjel.”
 

 

(Ady Endre: Az Úr érkezése)

 


Legyünk kitartóak az imában! Fújjuk le lelkünk parazsáról a rárakódott hamut!

Kérjük Isten kegyelmét, hogy legyen erőnk a mindennapi életben szeretni, úgy szeretni, ahogy Jézus biztatott bennünket:

„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
(Jn 13,34-35)

 


Fazakas Zsolt

 


Családi társasjáték délután

Kedves Testvérek!

Ismét családi társasjáték délutánt szervezünk a Cserkészházban, melyre szeretettel hívunk és várunk minden játszani szerető kicsit és nagyot.
Hívjatok rokonokat, barátokat, ismerősöket, a társasjáték délután mindenki számára nyitott. 

Lehet hozni kedvenc társast, de a helyszínen is lesz nagyon sok ismert és új társasjáték is.

 


Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés

„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!” (Iz 58, 6a;7)

Kedves Testvérek!

A Karitász csoport nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést hirdet a hagyománynak és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hirdetésének megfelelően.

Kérjük, hogy március 31 – április 7-ig a templomba hozzák el adományukat a szegényeknek, rászorulóknak. 

Köszönjük a testvérek adományát!


Nagyböjti lelkigyakorlat 2019

Pénteken és szombaton 18:00 órakor szentmisét tart lelkigyakorlatos beszéddel
Hoffer József atya. 

Lelkigyakorlatos előadás témája: Megbocsátás, kiengesztelődés

Szentmise után péntek este beszélgetés a fiatalokkal, szombat este a felnőttekkel.

Mindkét nap 17:00 órától gyóntatás. 

 Szeretettel hívunk mindenkit.

 

 

 


Közelgő események, programok

SZENTSÉGIMÁDÁS ISKOLÁJA 

Mi a szentségimádás iskolája?  Röviden: 12 találkozó Jézussal.

Annak idején a tanítványok kérték Jézust: „Mester, taníts minket imádkozni!”

Te is biztosan szívesen beszélgetnél Istennel, szívesen lennél vele kapcsolatban,
de a kommunikáció nem is olyan könnyű.
Az istenkapcsolat fejlődésében ad segítséget a
szentségimádás iskolája.
12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak.

Az előadások témája és egy-két különlegesebb alkalom

1. Jézus valóságos jelenléte az Eucharisztiában
2. Tanuljunk imádkozni Mártától és Máriától
3. A kérő imádság, a hit és a remény
4. Imádás, dicsőítés és hálaadás
5. Isten irgalmas szeretete
6. Az Atya szeretete
7. A Szentlélek, aki Urunk és éltetőnk
8. Isten jelenlétében élni
9. Isten Igéje
10. Mária
11. Jézus szíve és az Eucharisztia
12. Eucharisztia és misszió


Ezek közül a 4. és a 7. előadás utáni szentségimádásnak van egy kis különlegessége.

Az Imádás, dicsőítés, hálaadás című előadás után a szentségimádás első 15 perce csendes, majd a Lelkigyakorlatos füzetből olvassuk fel a Hiszekegyet és a hozzá kapcsolódó elmélkedést.

Várunk mindenkit szeretettel a Szentségimádás iskolájára, melyre a sekrestyében és a plébánián lehet feliratkozni iroda időben. Azért javasoljuk a feliratkozást, hogy mindenkinek meg tudjuk rendelni a Lelkigyakorlatos füzetet.


Forrás: www.iec2020.hu