Átölelt az Isten

Átölelt az Isten

Category : ÍRÁSAINKBÓL

Egy igazán különleges pillanatnak lehettünk a részesei, amikor Péterrel, Jakabbal, Jánossal együtt minket is részesévé tett az Úr,
– Lukács evangélista által – a Tábor-hegyi csodának.

Ahogy a hamvazószerdai evangéliumban [1] is hallhattuk, Jézus az elvonultan végzett ima fontosságát hangsúlyozza:

 

„Amikor imádkozol… a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!”
(Mt 6,6)


Ezért is megy fel a hegyre, felmegy az ima hegyére. Eltávolodik, felülemelkedik a földtől, távol a világ zajától, hogy Atyjával együtt lehessen; és ennek akarja részeseivé tenni a három tanítványt, és minket is.


Az akolitus képzés Szent Ignáci lelkigyakorlatán tapasztaltam meg, hogy milyen a sivatagból felmenni a hegyre. A két nap vezetett lelkigyakorlatán szentírási idézeteket kaptunk, hogy azokon elmélkedjünk, a tapasztalatokat és az ezzel kapcsolatos, kapott kegyelmeket leírjuk.

Éretlen lehettem a feladathoz. Nem tudtam tartani az iramot, a napi három, négy elmélkedést a jegyzeteléssel. Közben azt figyelni, hogy milyen kegyelmeket kapok. Magával a fogalommal sem voltam tisztában, hogy mi is az a kegyelem!

Nem ment az egész. Feszült voltam, mert nem tudtam „teljesíteni” sem magam, sem a vezetőm előtt. Rendkívül frusztrált a helyzet. Csüggedten és csalódottan lementem a ház kápolnájába és elpanaszoltam Jézusnak, hogy nem megy az egész: Nem érzem Uram, hogy törődöl velem!!! …..Nagyon sajnálom, elengedem, eddig bírtam… Akkor ott, a nagy fájdalomban, 

 

“Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 
 
Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon, 
De háborús éjjel.”
 

 

(Ady Endre: Az Úr érkezése)

 


Legyünk kitartóak az imában! Fújjuk le lelkünk parazsáról a rárakódott hamut!

Kérjük Isten kegyelmét, hogy legyen erőnk a mindennapi életben szeretni, úgy szeretni, ahogy Jézus biztatott bennünket:

„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
(Jn 13,34-35)

 


Fazakas Zsolt

 


1 Comment

Írásaink | | MONORI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

2019-03-28 at 3:56 du.

[…] Átölelt az Isten – Fazakas Zsolt gondolatai […]