Author Archives: admin

Napközis hittan táborok 2019.

Category : Közösségeink

Szeretettel várjuk idén is a gyerekeket 6 éves kortól, nyári napközis táborainkba.
Sok játék, kézműves foglalkozások, számháború, kirándulás és sport programokkal készülünk.


Táborok időpontjai:

Vasad: 2019. június 17-21.
Monor: június 24-28.
Monorierdő: július 29 – augusztus 2.

A tábor költsége: 5.000,- Ft

Jelentkezési határidő: 2019. június 07.
Érdeklődni lehet: 0620/940-7272 telefonszámon, Urbán Ildikó hitoktatónál.

A gyerekeket 8:00 – 16:00 között várjuk, illetve megbeszélés szerint. 
Tízórait, ebédet biztosítunk a gyerekeknek.
Az uzsonnához felajánlásokat köszönettel elfogadunk, mint szörp, margarin, süti, egyéb nasi, gyümölcs, lekvár, mogyorókrém.

 

 


Ugye lángolni fog a szívünk?

Category : ÍRÁSAINKBÓL

Az emmauszi tanítványok “látásukban akadályoztatva voltak” (Lk 24,13-35)
Mi lehetett ennek az oka? Talán az, hogy a múlton töprengtek? Talán az, hogy a fájdalmukba temetkeztek?

Érdemes elgondolkodni azon is, hogy vajon miért nem tudom felismerni az Urat (no nem a kenyértörésben, a szentmisén, hanem) a mellettem álló emberben, legyen az egy rászoruló, vagy a saját gyermekem, szüleim.

Jézus a tanítványok által megélt napokra kíváncsi. Ahogy beszéltek róla, kibeszélték magukból; mindjárt könnyebb volt a lelkük. Erre válaszul tudja Jézus a fájdalmukat örömmé változtatni, ahogy rávilágít saját magára, az ószövetség beteljesítőjére az írásokon keresztül. 

Vajon amikor a Szentírást olvasom, Isten Igéjét, akkor nyitott szívvel, hittel olvasom, vagy csak letudom, mintegy olvasmányos könyvet? A nagyböjti fájdalmak és a kereszthalál időszaka elmúlt! Az emmauszi út nekünk is példa arra, hogy a fájdalom örömmé változzon bennünk!

Most is úton vagyunk: az Úr ebben a negyven napban többször is megjelenik nekünk, míg végül felemelkedik a mennybe. Majd újabb tíz nap és elküldi nekünk a Vigasztalót, Isten szent Lelkét, aki velünk marad örökké! Ugye lángolni fog a szívünk?


Kép: Pixabay

Zsolt Fazakas
Fazakas Zsolt

Kérjük, adója 1%-val támogassa a Turner Ferenc Alapítványt.

Köszönjük!

 

 

 

 


A lélek éjszakájában születik meg a bűn

Category : ÍRÁSAINKBÓL

Nekem mégis az az érzésem, hogy Júdás nem volt teljesen tudatában annak, hogy milyen könnyen kiszolgáltatta Jézust. Azon az estén, amikor a Getsemáni kertben elfogják, elhurcolják, vasra verve a főtanács elé viszik, bebörtönzik, Júdás akkor szembesül tettével. Szokás párhuzamba állítani Péter háromszori “elárulását” és Júdás árulását azzal a következtetéssel, hogy Péter bűnbánatot tartott, és kegyelemben részesült; Júdás pedig nem tudott mit kezdeni bűnével  – ami valljuk meg, lényegesen nagyobb súlyú volt Péter “árulásánál -, és önkezével vetett véget életének.


A lélek éjszakájában születik meg a bűn. Júdás árulása pedig hosszú éjszakát feltételez, nem csak egy pillanatnyi megingás. Érdekes, hogy minden tanítvány elszomorodik, amikor Jézus az egyikük árulását említi. A szomorúság oka mégis az, hogy nem gondolták volna, hogy emberi kicsinységük, bűneik akkorák lennének, hogy akár Mesterüket is elárulnák, és a vezetők kezére adnák. Jézus azonban a tálba nyúlással egyértelművé tette az áruló személyét. Júdást szembesítette jövendő szándékával, de ő nem nyilvános bűnbánatot tartott, hanem  elárulta Jézust.

Vajon, ha lelkem vádol, mert elfordultam bűnömmel Isten Fiától, akkor alázatosan beismerem azt,  és megtérek, vagy pedig gőgösen távol maradok, és vállalom a kárhozat kockázatát???

 

Zsolt Fazakas
Fazakas Zsolt

Kép: Pixabay

 


Egyházközségi zarándoklat Pécsre

Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket 2019. június 10-én, Pünkösd hétfőn egyházközségi buszos zarándoklatra, Pécsre.

A programok között szerepel a Világörökség részét képező Ókeresztény sírkamrák megtekintése, a Pécsi Székesegyház megismerése, amit a gyerekek játékos formában fedezhetnek fel, Mindenki a fedélzetre! című füzet, távcső, zseblámpa, iránytű és nagyító segítségével.

Pécs bővelkedik török kori emlékekben, az egyik Gázi Kászim pasa dzsámija, mely jelenleg római katolikus templomként működik, ahol Tamás atya tart szentmisét közösségünknek 12:30-kor.

Három olyan programunk lesz, ami időhöz kötött, ezek között fakultatív programként szerepel az Ókeresztény sírkamrák megtekintése.

A kirándulás költsége: busz + székesegyház belépő 6.700,- Ft/fő, aki szeretné megnézni az Ókeresztény sírkamrákat, annak egy kicsit többet, 8.500,- Ft-ot kell fizetnie fejenként. Ebből még kedvezményt tudnak igénybe venni a diákok, családosok, nyugdíjasok és pedagógusok. Minden esetben szükséges az adott igazolvány bemutatása.

A busz 55 férőhelyes. A jelentkezés 4.000,-Ft előleg befizetésével válik érvényessé, amit április 20-ig, a második (fennmaradó) részt május 20-ig kérjük befizetni.

Igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy legyenek benne hosszabb-rövidebb pihenők, csoportos és egyéni programok, találjanak benne élményekkel teli kikapcsolódást a gyerekek, családok, fiatalok, felnőttek és az idősek egyaránt.

Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését!

 

May Andrea

 

Kérjük, adója 1%-val támogassa a Turner Ferenc Alapítványt.

Köszönjük!

 

 


Irgalom forrása

Category : ÍRÁSAINKBÓL

Jézus példabeszédei arra hivatottak, hogy rávilágítsanak egy-egy erkölcsi kérdésre, azokba mi bevonódjunk, állást foglaljunk, és levonjuk belőle a konklúziót a magunk életére.
 
A megbocsátás az egyik legsarkalatosabb kérdés, amivel nincs olyan ember, aki nem küzdene. Én igyekszem úgy élni, hogy ne legyenek elleneim; de jelenleg is van olyan közelálló konfliktus, ami már majd egy éve sebet üt a szeretet szövetén.

Még most is nagyon fáj, hogy nem tudjuk megbocsátással rendezni vonalainkat. És nagyon úgy tűnik, hogy ez tartósan így fog maradni, amíg egy tragédia, egy közös fájdalom nagyobb nem lesz a jelenlegi fájdalomnál. Aztán vannak világnézeti, felfogásbeli különbségek is, amik eltávolítanak egymástól; kisebb nagyobb sebek Krisztus testén, amiket nem engedünk behegedni.
 

 
 
Miért jó nekünk, hogy fenntartjuk ezeket az állapotokat? Hogyan lehet az, hogy nem tudunk, nem akarunk szívből megbocsátani egymásnak? Hogy csak konokul a magunk igazát, vélt igazságát mormoljuk magunkban?

Mi nem csak 490-szer, hanem egyszer sem tudunk megbocsátani. Hogyan várhatjuk el, hogy nekünk megbocsássanak, ha mi ilyen kitartóak tudunk lenni a haragtartásban?
 
Jézus példabeszédéből számunkra ne a nagy adósságú szolga legyen a példa, hanem a király! Ha Isten irgalmára méltóak akarunk lenni, akkor nekünk is el kell indulnunk a megbocsátás útján!
 
 
 Kép: Pixabay                         
                                                                                                                                                                                                                                          
Zsolt Fazakas
Fazakas Zsolt   
 
 
 

Átölelt az Isten

Category : ÍRÁSAINKBÓL

Egy igazán különleges pillanatnak lehettünk a részesei, amikor Péterrel, Jakabbal, Jánossal együtt minket is részesévé tett az Úr,
– Lukács evangélista által – a Tábor-hegyi csodának.

Ahogy a hamvazószerdai evangéliumban [1] is hallhattuk, Jézus az elvonultan végzett ima fontosságát hangsúlyozza:

 

„Amikor imádkozol… a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!”
(Mt 6,6)


Ezért is megy fel a hegyre, felmegy az ima hegyére. Eltávolodik, felülemelkedik a földtől, távol a világ zajától, hogy Atyjával együtt lehessen; és ennek akarja részeseivé tenni a három tanítványt, és minket is.


Az akolitus képzés Szent Ignáci lelkigyakorlatán tapasztaltam meg, hogy milyen a sivatagból felmenni a hegyre. A két nap vezetett lelkigyakorlatán szentírási idézeteket kaptunk, hogy azokon elmélkedjünk, a tapasztalatokat és az ezzel kapcsolatos, kapott kegyelmeket leírjuk.

Éretlen lehettem a feladathoz. Nem tudtam tartani az iramot, a napi három, négy elmélkedést a jegyzeteléssel. Közben azt figyelni, hogy milyen kegyelmeket kapok. Magával a fogalommal sem voltam tisztában, hogy mi is az a kegyelem!

Nem ment az egész. Feszült voltam, mert nem tudtam „teljesíteni” sem magam, sem a vezetőm előtt. Rendkívül frusztrált a helyzet. Csüggedten és csalódottan lementem a ház kápolnájába és elpanaszoltam Jézusnak, hogy nem megy az egész: Nem érzem Uram, hogy törődöl velem!!! …..Nagyon sajnálom, elengedem, eddig bírtam… Akkor ott, a nagy fájdalomban, 

 

“Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 
 
Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon, 
De háborús éjjel.”
 

 

(Ady Endre: Az Úr érkezése)

 


Legyünk kitartóak az imában! Fújjuk le lelkünk parazsáról a rárakódott hamut!

Kérjük Isten kegyelmét, hogy legyen erőnk a mindennapi életben szeretni, úgy szeretni, ahogy Jézus biztatott bennünket:

„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
(Jn 13,34-35)

 


Fazakas Zsolt