Author Archives: Baranyai-Vigh Mirtill

Öt nap Veled – Beszámoló és tanúságtételek a monori személyesen kísért ignáci lelkigyakorlatról

Igazán érdekes utazásban, újraismerkedésben és kiengesztelődésben volt részem a plébániánkon március 10-e és 15-e között. Akivel utaztam, kétség kívül Jézus volt, és akivel újra ismerkedtem, az önmagam és a hitem volt, mely olykor lángol, máskor pedig mintha a parazsat szeretném hasztalan felszítani, csak pislákol. Ezekben a nagyböjti időszakot is magába foglaló napokban ugyanis úgynevezett személyesen kísért ignáci lelkigyakorlat volt nálunk.

Kétségekkel indultam neki a március 10-i vasárnap délutánnak, mely a lelkigyakorlat plébániánkon való nyitó alkalma volt. Mindent egybe vetve 2013 óta nekem ez az ötödik ilyen személyesen kísért lelkigyakorlatom, csak hogy a megelőző négy alkalmat gyermek nélkül, vagy éppen várandósan, de mély elvonultságban töltöttem Dobogókőn. Ehhez képest most nem szakadok ki a megszokott kerékvágásból, kisgyermekes anyaként veszek részt a bemutatkozáson, mindezt kisgyermekem kíséretében, ugyanis férjem dolgozott, nem tudott a porontyra vigyázni. Hogy fogok kapcsolatot teremteni Jézussal úgy, hogy közben nem távolodok el a megszokott életteremtől? Nem hogy Jézussal, de egyáltalán a lelkivezetőmmel hogy jövök így ki? Tud-e a párom vigyázni a lányunkra, arra az egy órára, amíg én a vezetőmmel beszélgetek? Egyáltalán Jézus hozzá fog-e férni a szívemhez úgy, hogy én közben itthon főzök és gyereket nevelek? Ilyen és ehhez hasonló gondolatok cikáztak a fejemben.

A válasz azonban hamar megérkezett: a három kedves lelkivezető segítségével tizenkét személy – köztük én is – mondhatta el, hogy igen, bármilyen élethelyzetben vagyunk is, bármennyire is benne élünk a hétköznapjainkban lehetséges a találkozás Jézussal!

A lelkigyakorlat, mint fogalom bizonyára sokaknak ismerősen cseng, sőt közülünk vannak néhányan, akik fel is tudják sorolni szám szerint, hogy katolikus spirituális útjuk során mennyi lelkigyakorlaton és hol vettek részt. Sőt, akadnak akik a lelkigyakorlat szó hallatára izgalomba jönnek, elönti őket a lelkesedés, és kérdés nélkül hosszas beszámolót tartanak az ott szerzett tapasztalataikról, vagyis tanúságot tesznek. Rendben, de egy lelkigyakorlat mitől lesz „személyesen kísért”? És ezen felül mit is jelent az „ignáci” szó?


R
öviden: a XV. században élt Loyolai Szent Ignác, a jezsuita szerzetesrend alapítója által létrehozott olyan gondosan megtervezett, gyakorlati következményekkel járó, elmélkedési rendszer a katolikus hit alapigazságairól, mely során a lelkigyakorlaton részt vevőt egy tapasztalt lelki vezető segíti a Jézussal való találkozásban. A jezsuiták ennek érdekében lehetőleg mindenütt ún. lelkigyakorlatos házakat nyitottak, ahol elsősorban a lelkigyakorlatozókkal foglalkoztak.

Nálunk ilyen lelkigyakorlatos ház a Dobogókőn található Manréza, ahol Szent Ignác tanainak megfelelően nem csak egyénileg foglalkoznak a Jézust keresőkkel, hanem csoportos imádság, tanúságot is tehetünk, közös a liturgia, a szentségimádás, sőt még közös, meditatív jellegű vezetett imádság is bearanyozza a reggeleinket. De a fókusz mindenképpen a lelkivezetővel való személyes találkozáson van. Ezek a legfeljebb egy órás, és legfeljebb napi kétszeri találkozások teljesen bizalmasak, mely során a lelkigyakorlatozó feltárhatja előéletét, hitét, örömeit, bánatát. Az elmélyülésben a Biblia mellett Szent Ignác imamódszere ad segítséget. A lelkivezetések alkalmával ugyanis egy-egy bibliai rész „kibontását” kapja feladatul a lelkigyakorlatozó. Ez természetesen személyre szabott, mindenki más verset kap, hiszen nincsen két egyforma élethelyzetű ember. A következő találkozásig az Ignác-féle imamóddal „meditál”, „mereng”, „szemlélődik”, egyszóval imádkozik a lelkigyakorlatozó, és felismeréseit, a Szentlélek által sugallt élményeit megosztja vezetőjével.

Ez egy csodálatos folyamat! Napra nap, és az ember megnyílik vezetője felé, és egyre jobban önmaga és Jézus felé, mely megnyílások egymással összefüggő, kéz a kézben járó folyamatok. Hiszen gondoljunk csak bele: nem zárkózhatok be önmagam előtt, és közben megnyílok Jézus felé. Ugyanígy nem utasíthatom el a lelkivezetőmet, miközben magamra elismeréssel tekintek.

Az alábbi tanúságtételekkel is kifejezzük hálánkat mindazok felé, akik munkálkodtak annak érdekében, hogy a lelkigyakorlat megvalósulhasson ebben a csodás böjti időszakban plébániánkon. Köszönjük!

*

Kinek mit adott ez a hét?

Fazakas Zsolt: Tamás atya egy alkalommal megkérdezte tőlem, hogy lenne-e kedvem egy személyesen vezetett lelkigyakorlathoz?

Érdekes, hogy előtte nem sokkal pont a Manréza honlapját kutattam, hogy milyen lehetőségek vannak szent ignáci lelkigyakorlatra. Kicsit nehézkesnek tűnt, háromgyerekes családos apaként egy világtól elvonulós lelkigyakorlat. Örültem, amikor ez a lehetőség adódott; ha már én nem megyek a hegyhez, akkor a hegy jött hozzám. 

Nyitott szívvel, elvárások nélkül adtam magam. Kész voltam befogadni Isten szeretetét és irányítását. Jó és gyümölcsöző volt az az eltöltött idő, amit naponta az Úrral és a lelkivezetőmmel tölthettem. 

Jézus felismertette velem Istensége mellett emberségét, amivel sorsközösséget vállalt velünk. Megéreztem és megértettem annak mélységét és megrendültségét, mit élt át emberként, amikor Lázár sírjához ment feltámasztani őt (Jn 11,1-44). Hallhattam szívének dobogását, amikor a mellkasára hajtottam fejemet. Érezhettem Őt, amikor ujjammal érintettem Szent sebét. Az imában eltöltött idő alatt közelebb került hozzám Jézus Krisztus. Szeretném ezt a felemelő barátságot továbbra is ápolni a mindennapok földhözragadtságában.

*

Gyurkó Mónika: Mit éltem meg a lelkigyakorlat idején, mit viszek tovább a mindennapjaimba?

“Bárhová mész, veled megyek, csak hívj engem!”

Személyesen találkoztam imáimban Jézussal. Éreztem a Szentlélek Fényét, biztonságot találtam a közelükben. A reggeli imádságok után, a nap folyamán, több esemény, érzés vitt vissza az evangéliumi szakaszhoz. Meglepetések, véletlenek, ráébredések, csodák. Az Úr az én jelrendszeremet használta válaszaiban, azzal erősített és tanított.

Vágytam lelkigyakorlatra, hogy közelebb kerüljek Istenhez és Ő már hívott engem. Sokat kell tanulnom, de már otthon vagyok Nála. Dicsőség Istennek és Hála!

Köszönöm lelkivezetőmnek és mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy itt lehettem!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

*

Kampó Andrea: Számomra ez a lelkigyakorlat egy régen várt találkozás volt magammal, és a bennem élő Jézussal. Megtanultam szavak nélkül imádkozni,a lelkemmel érzékelni az Isten nagyságát és mindenhatóságát. Elfogadni azokat a dolgokat, embereket és élethelyzeteket, amiken nem tudok változtatni. Fizikailag és lelkileg is megterhelő volt, de nagyon megérte. Új lendülettel élem tovább az életem. Köszönöm a lehetőséget.

*

Kovács László Zsolt: Az alábbi tapasztalatot osztanám meg a Közösségünkkel:
Bár az utóbbi években – a Jó Isten kegyelméből – jelentős mértékben növekedett bennem a Hit, mégis úgy éreztem, hogy Jézussal való személyes kapcsolatom nem működik megfelelően. Ő nagyon sokszor érezteti velem, hogy ott áll mellettem, nekem viszont nehezemre esik kapcsolatba lépni Vele. Abban bíztam, hogy e nehézség leküzdésében segítségemre lehet a lelkigyakorlat. Első alkalommal még nem értettem, hogy fog ez működni, de lelkivezetőm és a Jó Isten közreműködése által már a második alkalomtól éreztem, hogy sikerült személyes kapcsolatba lépnem Jézussal. Ebben leginkább a szemlélődő imamód segített, mellyel felismertem a szentírás nekem szóló üzeneteit, azokat a tulajdonságaimat, melyeket Isten kegyelméből kaptam és vezérlik Istennel való kapcsolatomat.

*

May Andrea: Közel egy éve a katekumen csoporton szóba került, hogy szerveződik a plébánián egy öt napos, személyesen vezetett lelkigyakorlat. Akkoriban olvastam Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni c. könyvét, ami megerősített abban, hogy részt vegyek a lelkigyakorlaton. Másfajta imára, elmélyült találkozásra vágytam Istennel, szerettem volna ezt az imában megélni.

Nagyon vártam a lelkigyakorlatot. Minden nap találkozhattam Jézussal az imáimban. Nem voltak szavak, másképp kellett befogadnom, mit üzen, mit tanít Jézus nekem. Ebben a kísérőm segített a kérdéseivel, figyelmével, ahogy együtt végig mentünk az imáimon, hogy megszülethessen bennem a válasz, mire tanít Jézus az adott napon és összességében is. Jézus hatott rám az együtt töltött idő csendjében, az önmagammal való felismerésekben is finoman vezetett. Milyen nagyon más volt, mint egy átlagos hétköznap, – a szemlélődő imán és vezetésen túl, az egész napomat áthatotta Jézus jelenléte. Ajándék volt minden nap, amit így Jézussal tölthettem.

Köszönöm a kísérést Theresia nővérnek. Ernának és Tamás atyának, hogy megvalósulhatott a plébánián a lelkigyakorlat és részt vehettem benne.

Baranyai-Vigh Mirtill

Képek: Pixabay


Így olvasd ki a Bibliát egy év alatt

Category : ÍRÁSAINKBÓL

Neked van már bibliaolvasó segédleted vagy másnéven bibliaolvasó kalauzod? Tudtad, hogy a telefonodra letöltheted a napi evangéliumot, az AndroKat alkalmazást, vagy a BibOIKat-ot? Ha a kérdések többségére a válasz “nem” akkor  most nézzük meg együtt, hogyan tudjuk használni a fenti lehetőségeket, és azok segítségével 1-2 év alatt kiolvasni a Bibliát.  

 
A Szentírás gyakori olvasása és tanulmányozása nem csak a papok és szerzetesek feladata, hanem a híveké is. A Biblia útmutató, az élő Isten szava hozzánk, lelki életünk tápláléka.
 

A Biblia az a tiszta forrás, melyből bizalommal meríthetünk bármilyen élethelyzetben is legyünk.

A bibliaolvasó segédlet vagy másnéven bibliaolvasó kalauz ebben a napi rendszeres olvasásban támogat minket. Egy vagy két évre osztja fel a teljes Szentírást, ez napi kettő-négy fejezet elolvasását jelenti. Naponta egy-két fejezettel két év alatt, napi három-négy fejezettel értelemszerűen két év alatt olvassuk ki a Szentírást. Alább megosztjuk azt a segédletet, mellyel egy év alatt lehet kiolvasni a Bibliát. Olvasásunkat lehetőleg mindig kísérje imádkozás, hiszen a Mennyei Atya szól hozzánk! 

 

Ha azonban nem szeretnénk kinyomtatni a kalauzt, akkor elegendő az okostelefonunkat elővenni és a Play Áruházban rákeresni a “Biblia” és “ütemterv” szavakra. A találatok között elsőnek jelenik meg a “Bibliaolvasási ütemterv”, mely ingyenesen letölthető applikáció.
Ha ugyanitt rákeresünk a “Biblia” és “katolikus” szavakra, nem lesz másra szükségünk, mint időre, ugyanis bőven válogathatunk lelki fejlődésünket segítő alkalmazások sokasága között: Napi evangélium, a katolikus egyház katekizmusa, katolikus lexikon, katolikus igenaptár (BibOIKat) és az ún. AndroKat melyben elmélkedések, napi ige és olvasmányok, de még az adott napra eső szent is megtalálható. 

 
A bibliaolvasó segédletet ITT  tudod letölteni.
 

Ne habozzunk hát, hanem töltsük le a szívünkhöz szóló alkalmazást, és merüljünk el önmagunk és Jézus megismerésében!
 
 

Baranyai-Vigh Mirtill
 
 
 

Nagyböjti készület – iránytű húsvétig

Nyomtasd ki, vidd magaddal, olvasd minden nap, elmélkedj és növekedj a hitben! 

Mellékelünk a nagyböjti időszakra egy kis útravalót iránytű gyanánt, mely minden nap segít és vezet az úton. Az olvasáson és elmélyülésen túl cselekvésre is hívnak e sorok, hiszen ahogy Jakab mondja: Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki: “Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. (Jak 2,17-18) 

Kép: Pixabay.com

Nagyböjt_Cév_2019

Nagyböjt_Cév_2019


Nagyböjt – Az útjárás művészete

Category : ÍRÁSAINKBÓL

Március eleje van. A tavasz talán már a kertek alatt van, egy újabb munkanap elé nézünk, vagy éppen hajnalban keltünk fel kisgyerekünkhöz. Mindenkinek más a napi feladata, kihívása, munkája, legyen szó akár a gyereknevelésről, akár a háziállatok ellátásáról, vagy egy fontos megbeszélésről.

Számos döntést hozunk meg egy nap, melyet többezer gondolat előz meg, és többszáz cselekedet fejez ki egészen addig, míg a nap végén nyugovóra térünk. Értékes emberré talán mégis az tesz minket, hogy minden nap próbálunk többek lenni, többet tenni és jobban szeretni.
Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson a szó szoros értelmében magunkba kell nézni. Belülre. Nem csak úgy áttekinteni a tulajdonságainkat és tetteinket, hanem ténylegesen hallgatásba és böjtbe merülni, mely során felmérjük magunkat, az utunkat, az életünket és az irányt, ami felé tartunk.

Tudok-e örömöt csempészni a magam és mások életébe? Hű vagyok-e társamhoz? Jól nevelem-e gyermekemet? Dühös vagyok-e még egy régi sérelem miatt édesanyámra? Irigykedem-e más vagyonára? Tudtam-e ma figyelmet adni szeretteimnek? …

A számtalan kérdés között felmerül azonban egy igazán lényeges: Mi köze mindennek a katolikus egyházhoz, a nagyböjthöz és Jézushoz? Nagyon is sok. És talán annál is több mint gondoljuk.

Utazzunk vissza történelemben mintegy kétezer évet és nézzük meg jobb-emberségünk és Jézus életének összefüggéseit. 

Egy kétségbeesett édesapa egy alkalommal a tömegen áttörve Jézushoz megy. Viszi a gyermekét is, aki egészen kicsi kora óta szenved a gonosz lélek gyötrésétől. Drámai pillanat, szülőként mi sem tennénk másként. A gonosz “Sokszor tűzbe meg vízbe kergette, csakhogy elpusztítsa”, tudjuk meg Márk evangéliumából (Mk 9,22). Jézus parancsára – “parancsolom neked, menj ki belőle, és ne térj többé vissza” (Mk 9,25) – a gonosz azonnal eltávozik belőle. A tanítványok minderre döbbenten kérdezték a Mestert: “Mi miért nem tudtuk kiűzni?” (Mk 9,28), mire Jézus ezt válaszolta: “Ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt hatására” (Mk 9,29)

A böjt, ami bizonyos szinten a kényelmünkről való lemondás is, lelki megtisztulással jár. Lelki szemeink ilyenkor képesek jobban látni, jobban érzékelni Isten akaratát. Azok, akik böjtöt vállalnak, képesek lehetnek belefürkészni Isten akaratába (feltéve, ha engedi persze). A böjt során nem pusztán nem teszünk meg valami károsat magunkra nézve, hanem az arról való lemondást fel is ajánlhatjuk. Bálványainkat, melyhez a szívünk túlzóan tapad, ebben az időszakban elengedhetjük.

Például: a böjti időszakban nem eszek egyáltalán édességet, és mindezt felajánlom a nagymamámmal való kapcsolatom javulásáért. De “globálisabb” felajánlásaink is lehetnek: papi és szerzetesi hivatásokért vállalt böjt, azokért az emberekért, akik abortuszt fontolgatnak, azokért a gyermekekért, akiket szexuálisan zaklatnak, az üldözött keresztényekért, Európa megtéréséért. Sorolhatnánk!

Ne higgyük, hogy a mi látszólag apró vállalásunk nem számít! Igenis számít a hatalmas Isten kezében, aki képes volt oly elhagyatottá lenni, hogy még egy vödre sem volt, hogy a kútból vizet merjen magának, hanem a szamáriai asszonyt kérte: Adj innom! (Jn 4,1-41)

Isten, akinek még vödre sem volt most ebben az időszakban hozzánk szól: velem tartasz-e a pusztába? Elhagyod-e bálványaidat? Elüldözöd-e a rossz szokásaidat?

Mi vár ránk március 6-tól egészen negyven napon át?

Nagy lehetőség van a kezünkben minden nap, és különösen most, hogy közeleg a húsvét előtti előkészületi, bűnbánati időszak, mely 2019-ben március 6-án hamvazószerdával kezdődik. Tavaly korábbra esett, február 14-ére. Ez azért lehetséges, mert a nagyböjt a katolikus egyház úgynevezett mozgó ünnepeihez tartozik. Legkorábbi lehetséges időpontja február 4. és a legkésőbbi március 10. Ez a farsangi időszak utáni első nap.

Hamvazószerdán az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, melyet az egyház a 12. századtól az egyházi szertartás részéve tett. Hamvazószerdától számított negyven napon át tart a nagyböjti időszak. Jézus is negyven napon át tartó böjtöt tarott, amikor a Lélek a pusztába szólította Őt (Mt 4,1-11). Ez nem csak egyszerű félrevonulás volt, hanem küzdelem az Őt megkísértő gonosz lélekkel is, melynek többször is nemet mondott, és az mégis visszatért hozzá újabb, és nehezebb kísértés elé állítva Őt.

Nekünk keresztényeknek az a feladatunk, hogy Mesterünkhöz hasonlóak legyünk, és kövessük Őt, hiszen “legyen elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere” (Mt 10,25). Ha Jézus a böjtöt, kísértést vállalta, akkor mi, mint az Ő követői vajon kapunk felmentést? Milyen ereje van a böjtnek és Jézusnak?

Nagyböjt lényege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése is.

A nagyböjt időtartama 40 nap, ami a Szentírásban a keresztény hagyományban az események jelentőségét aláhúzó szám (Jézus nyilvános életében végzett tevékenységeinek megkezdése előtt 40 napig böjtölt a pusztában;40 napig tartott a vízözön; 40 évig vándorolt a zsidó nép a pusztában; 40 napot töltött és böjtölt Mózes a Sínai-hegyen mielőtt megkapta a Tízparancsolatot, Jónás próféta 40 napos kegyelemidőt hirdetett a bűnös városnak, Ninivének akik aztán bűnbánatuk jeléül nyilvánosan böjtöt kezdtek.)

A nagyböjti időszakra eső hat vasárnapot az Egyház nem tekinti böjti napnak (mivel minden vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe), ezért a böjti időszak a 7. század óta hamvazószerdával kezdődik – jelen esetben március 6-án – a keresztény egyházi naptárban.

A nagyböjt utolsó hete a virágvasárnappal kezdődő nagyhét, teljes időtartama pedig hamvazószerdától nagyszombatig 46 nap, amennyiben a vasárnapokat is beleszámítjuk. A nagyböjti időszaknak húsvét vigíliája és miséje jelenti a tetőpontját. Az ünneplés tárgya a világosság győzelme a sötétség, az élet győzelme a bűn és a halál fölött, Jézus győzelme a halál felett. Ez a győzelem a kereszten született, a kereszthalál és a föltámadás egymásba fonódik az ünneplésben.

A vigília tűzszenteléssel kezdődik és a húsvéti gyertya meggyújtásával. Igazán megkapó látvány, amint a hívekkel teli templomban a gyertyák meggyúlnak. A mise elején ugyanis még sötét van, a villanyokat lekapcsolják, ez is szimbolizálja a kezdeti sötétséget. Ezt a csodás misét követi a feltámadási körmenet, mely során az örömhírt, Jézus feltámadásának hírét a szent térből átemeljük a profán világba, kivisszük az emberek közé. A vigíliát megelőzően, tehát a nagyböjti időszakban a szentgyónásra és a bűnbánatra különösen nagy figyelmet fordítunk.

Legyünk bátrak! Legyünk “tüzes lelkületűek”, ahogy Pál apostol mondja (Róm 12,11) és tegyük meg az első lépést mélyebb önismeretünk, jobb-emberségünk felé a pusztába.

Keressünk lelkigyakorlatot ebben az időszakban, lépjünk be a templomba, a liturgikus térbe, nézzünk jobban szét a környezetünkben és befelé önmagunkba, imádkozzunk többet, minőségibbet! És abban biztosak lehetünk, hogy ezen az úton nem leszünk egyedül, mert Jézus mellettünk van!

Baranyai-Vigh Mirtill

(képek: Pixabay.com)

 


Miért ne lehetne a házasságom randevú egy életen át?

Category : Közösségeink


 
Február 16-án délelőtt fél tízkor a monori piacon vásárolók és árusítók érdekes eseményre figyelhettek fel. Legalább tizenhárom házaspár gitárral, énekelve, “Házasság hete” feliratú táblával villámcsődület, azaz flashmob keretén belül sétált a piac sorai között, nem kis feltűnést keltve. A jókedvű összejövetel közös fotóval, imával és házas éveink számának felírásával, és táblára tűzésével zárult.

Mégis mi lehet az oka a házasság reklámozásának?
 
Hazánkban tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával február 10 és február 17 között. A korábbi évekhez hasonlóan a Monori Katolikus Plébánia Nagyboldogasszony Templom is csatlakozott a kezdeményezéshez, a feladatok mennyisége miatt meghosszabbított időszakban, azaz február 10 és március 10 között.
 
Érdekes és izgalmas feladatokat teljesíthetnek azok a házaspárok, akik részt kívánnak venni az “elköteleződés ünnepén”. Ehhez az szükséges, hogy a házasok szert tegyenek a feladatokat tartalmazó menetlevélre.
 
 
Miket is tartalmaz ez a menetlevél?
 
Többek között randevú a párunkkal, közös mozizás, vagy akár egy séta keretén belül, társam jó tulajdonságainak megfogalmazása és tudtára adása, előadás meghallgatása házasság témában. Az előző években is nagy sikert aratott a játék részeként másik házaspár meghívása is otthonunkba. Ehhez annyi kell csupán, hogy nevünket és elérhetőségünket felírjuk a mise kezdetekor egy papírlapra és bedobjuk egy dobozba, a mise végén pedig ugyanebből a dobozból húzunk egy nevet. Új ismeretségek köttetnek így, de a korábbiak elmélyítésére is kiválóan alkalmas a vendéglátás.
 


Érdemes átböngészni a feladatlistát, hiszen a Házasság hetén kívül is meríthetünk belőle jó ötleteket!

További programokat találunk a Házasság hete honlapján, onnan is tudunk randi ötleteket meríteni

 

Baranyai-Vigh Mirtill