Mustármag karizmatikus közösség

Közösségünk kéthetente hétfőn találkozik a plébánián.
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújuláshoz tartozunk. 

“A Lélek az, aki éltet” (Jn 6,63a).

Mi is ez? “A Katolikus Karizmatikus Megújulás a Szentlélek ajándéka. Felelet XXIII. János pápa imájára, aki a zsinat megnyitásának előestéjén kérte a Szentlelket, újítsa meg csodáit, részesítse egyházát új pünkösdben. VI. Pál pápa az egyház egyik >>esélyesének<< tartotta.” (Katona István)


Jellemzői: 

Belső odaadás. A Jézus Krisztusban való személyes hit, amely a tudatos döntésben (megtérés) és az evangélium szerinti értékrend elfogadásában, radikális megélésében nyilvánul meg. 
A szentlélek kiáradásáért mondott ima, amelyben hitünk szerint megújul és hatékonnyá válik a keresztség és a bérmálás kegyelme. 
A Szentírás felfedezése. A Szentlélek fényében olvasott Ige elevenné, személyessé lesz, vezetést, erőt ad.
A lelki öröm ajándéka, amely Istenben van.
Az egyház, mint testvéri közösség.
A Szentlélek tudja létrehozni a testvéri közösséget, amelyben az emberek Jézusban segítik egymás terhét hordozni imában is és szeretik egymást 
A gyógyulás lehetésége. A Szentlélek megmutatja, mennyi lelki sérülés, harag, meg nem bocsátás van bennünk, ami lelkünket és testünket is megbetegíti. A Lélek meggyógyítja a sérüléseket, elvezet a megbocsátáshoz, hogy érett, egészséges személyekként szolgáljuk Krisztust. 
A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadás Isten dicsőségére és az egyház szolgálatára.
Az imaélet elmélyítése. A személyes, s spontán, dicsőítő, belső ima szeretete, használata. 

Ratzinger bíboros (későbbi XVI. Benedek pápa) mondta a karizmatikus megújulásról: “Reménysége ez, az idők pozitív jele, Isten korunknak szánt ajándéka. Az ima gazdagságának és örömének felfedezése a teóriákkal szemben.”

Kovács Gábor atyával együtt kiáltjuk: “Éljen Krisztus Király!” Ez a kiáltás az élet értelme, a szentek boldogsága. Úgy szeretnék élni, hogy tetteim ezt kiáltsák. Úgy szeretnék meghalni, hogy halálom is ezt kiáltsa. Ez a kiáltás a Jó Hír. Ezzé a kiáltássá akarok válni. Mindenkinek tovább akarom kiáltani. Éljen Krisztus Király! Benned is, testvér!”


Homoki-Nagy Olga