Sant ‘egidio közösség

A Sant’Egidio (Szent Egyed) közösség 1968-ban alakult Rómában. Egy római gimnázium néhány diákja Andrea Riccardi vezetésével elmentek a városszéli barakknegyedekhez, ahol a kivetett, szegény családok élnek. A gimnazista fiatalok délutáni iskolát szerveztek számukra, és vidám, játékos légkörben olvasni tanították őket. Ez volt az első lépés, amelyet a közösség a szegények világa felé tett.

Ahogyan egyre többen csatlakoztak hozzájuk, a látókör kitágulásával a szolgálat is egyre terebélyesedett.


Ma Európa számos országában, Afrikában, Dél-Amerikában és Ázsiában is működik. A Szentszék által elismert laikus közösség. Jelenleg hetvenhárom országban van jelen, több mint hatvanezer önkéntessel. Magyarországon 1989 óta vannak jelen, jelenleg Budapesten, Pécsett, Győrben és Monoron működnek.

A közösség tagjai többségükben laikusok, akik a mindennapi munka és családi élet mellett segítenek rászoruló, beteg, szenvedő embereket, és együtt imádkoznak, erőt és reménységet merítve Jézus példájából és tanításaiból. A világ különböző pontjain a Szent Egyed közösségek hátrányos helyzetű gyerekeket, otthonaikban magányosan vagy intézetekben élő időseket, fogyatékosokat, hajléktalanokat, cigányokat segítenek, börtönben élő rabokat és AIDS-es betegeket látogatnak.

Nagy szerepet vállalnak az afrikai gyermekek anyakönyveztetésében a Bravo! (Birth Registration for All versus Oblivion) elnevezésű program keretében. A közösség által 2002 óta DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) néven működtetett program az AIDS-fertőzöttek kezelését és a kór terjedésének megakadályozását segíti Afrika különböző országaiban.

A rendszeres egyéni és közösségi imádság életük középpontja. A Szentírás olvasása, az elmélkedések képezik közös életük és munkájuk alapját. A római Szent Egyed-templomban minden este összegyűlnek, hogy együtt imádkozzanak.

A magyar közösség Budapesten a Belvárosi Szent Mihály-templomban tartja esti imádságait. Imádkoznak a betegekért, a magukra hagyott gyerekekért és idősekért, a szegényekért, az éhezőkért, a békéért. A magyar közösség tagjai laikusok, akik tanulmányaik és munkájuk mellett arra törekszenek, hogy idejüket, javaikat és lelki erejüket megosszák a náluk szegényebbekkel. A belváros utcáin élő hajléktalanokat rendszeresen meglátogatják és segítik őket kisebb-nagyobb problémáik megoldásában. Szociális otthonokban élő időseket és állami gondozott gyerekeket látogatnak rendszeresen, meghallgatják őket, beszélgetnek velük.

Monoron 2011. októberében kezdtek el a Kossuth iskolában foglalkozásokat tartani a cigánytelepen élő gyerekeknek, akikkel Barátság szakkör néven gyűlnek össze hetente, nyaranta pedig táboroztatják őket.

Monorierdő tábor 2013. – a galéria megnyitásához kattints a képre


A közösség tagjai és az őket segítő barátaik 2012 karácsonyán ünnepi ebédet szerveztek a város szegényeinek.

Barátaikká váltak és azóta havonta-kéthavonta vendégül látják őket a plébánián. Csütörtökönként hét órakor imádságot tartanak a plébánián (amikor az időjárás engedi, a templomban) a szegényekért.