HITOKTATÁS

HITTANFOGLALKOZÁS AZ ÓVODÁBAN

Amikor a kisgyermek óvodába érkezik, már vannak tapasztalatai, élményei, sőt meggyőződése is. Az erkölcsi élet alapjainak lerakása, a szocializálódás mind társadalmi, mind egyházi téren ekkor történik. A gyermek, mint egy szivacs, úgy szívja és építi be személyiségébe mindazt, amit maga körül lát, hall, tapasztal.

Ha mindezeket figyelembe vesszük, kirajzolódik, hogy mennyire nem mindegy, milyen hatások érnek egy kisgyermeket, mi lesz az, amivel útnak indítjuk őt az életbe.

A kisgyermekeket megérinti az érzékszervei által gyűjtött tapasztalat. Igyekszünk, hogy minél „színesebbek” legyenek az óvodás hittanórák. A vezérfonal egy–egy Bibliai történet bemutatása, amit el is szoktunk játszani, ami elmélyíti bennük a tanultakat, ahogy belehelyezkednek a szereplők helyzeteibe. Ezekhez vannak szemléltetőanyagok is – tárgyak, filcfigurák, képek, színezők, – amiket kézbe vehetnek és megvizsgálhatnak, és az utóbbiakat haza is vihetik és otthon is elmesélhetik az új élményeket.

A történetek kapcsán megtanulunk pár éneket – gitár kísérettel,- amelyet mozgásokkal és mutogatással is ki lehet fejezni, amit nagyon szeretnek a gyerekek.

A hitre nevelésben a következő nevelési célokat szeretnénk megvalósítani: Kapcsolatteremtés Istennel – az imádság által, Jézussal való megismerkedés, aki szereti az embert és a Mennyi Atyához vezeti, bekapcsolódás a közösségi életbe (vasárnapi gyermekalkalmakra is hívjuk a gyerekeket 9:30-tól a plébániára.)

Nagy szeretettel várjuk továbbra is azokat, akik bekapcsolódtak a hitoktatásba és az újonnan érdeklődőket is.

ISKOLAI HITOKTATÁS

Hit- és erkölcstan, amely az állami iskolákban az etika tantárgy helyett kötelezően választható – heti 1 órában.

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS

Az iskolai etika vagy a hit- és erkölcstanoktatásban résztvevők számára szervezhető heti még 1 fakultatív hittan óra. Ezt a plébániai csoportokban tudjuk megoldani.


HITOKTATÁS AZ ISKOLÁKBAN ÉS AZ ÓVODÁKBAN A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN VANNAK:

Óvodák

Petőfi óvoda: hétfőn 7:45-től

Tesz-vesz óvoda: hétfőn 8:20-tól
Napsugár óvoda: hétfőn 15:30-tól
Szivárvány óvoda: szerdán 15:30-tól
Kossuth óvoda: pénteken 8:00-tól

Iskolák

Ady úti Általános Iskola: szerda és csütörtök

Kossuth Lajos Általános Iskola:
 péntek


Nemzetőr Általános iskola:
 kedd


Jászai Mari Általános iskola:
 hétfő és szerda 


Hétfőn 16:00-tól a kistemplomnál gyerekfoglalkozás

Monorierdő
Fekete István Általános Iskola – kedd 
szerdán 16:00-tól akápolnánál:gyerekfoglalkozás és hittan
hétfőn 17:00 órától ifjúsági hittan

Csicsergő óvoda:
csütörtök 8:00
Plébánia –  Monor nagytemplom

Kedd:16:00 gyermekek felkészítése a beavató szentségekre (Tamás atya)

Pénteken:
 15:30 gyermek hittan foglalkozások
(Urbán Ildikó)

16:30 bérmálkozási előkészítő (Tamás atya)
19:00 ifjúsági hittan (Tamás atya)

Vasad
Vasadi Általános Iskola: csütörtök-péntek

Vasadi óvoda:
csütörtök


Kápolna: 
szerdán 16:00 órától gyerekfoglalkozás17:00 órától Bibliaóra

 

Szeretnénk, ha a hittanra beíratott diákok családjukkal együtt bekapcsolódnának saját plébániájuk közösségi életébe, ha a vasárnapi szentmiséken részt vennének. 


Szeretettel várjuk a családokat szentmisére, valamint templomi és közösségi programjainkra is!