2013 Farsang
Harangszentelés 2003
2006 az első karácsony
Szentek zászlós bevonulás 2013
2010 betlehemes
Zenés diákmisék minden hónap első vasárnapján a monori nagytemplomban.


2018 A családok éve


 


Bővebben...

 

Turner Ferenc ALapítvány


Napi evangélium

 

Magyar  Kurír Katolikus hírportál

 

 

Tekintse meg miserendünket >> vagy jöjjön el programjainkra Programok megtekintése >>

Monor telepi templom

"Monoron a vasút és az országút közötti terület parcellázása, a házak építése 1908-ban indult meg, amikor Huppert Sándor felosztotta itt elterülő birtokát." Hamarosan sok ház kezdett épülni, és kialakult az utcahálózat is. A területet Újtelepnek nevezték el. Az ott lakókban felmerült az igény, hogy legyen a közelben iskola, óvoda, és templom. Ezek megvalósulásáért a község vezetését kérték, valamint sokat meg is tettek a létrehozásukért, amiben a Felső tanyai lakosság is támogatta őket. Erről a Pestvidéki hírek is tudósított 1933. január 1-i számában: "Templomot akarnak Újtelepnek. A monori tanyák népe az újtelepi polgársággal együtt mozgalmat indított, hogy templom épüljön az Újtelepen." A mozgalmat a reformátusok indították, de a katolikusok is szerettek volna saját templomot. Így az újtelepi elemi iskolában, 1933. július 29-én megalakították az újtelepi katolikus templomépítő bizottságot 36 taggal. "A templom minden valószínűség szerint a Telkes birtokosság földjén, az Erzsébet királyné úttal szemben lesz felépítve."

Ennek céljára egy hold földet ajánlottak a Telkes birtokossági résztulajdonukból a Schmitter testvérek. Fél év múlva 1934 januárjában a reformátusok is a Telkes birtokossághoz fordultak telekért. Viszont két évig egyik építkezés sem indult el, majd csak 1937 tavaszán fogtak hozzá. A reformátusoké már 1937. május. 9-én tető alatt volt. A katolikusnak, május közepén, Pünkösdhétfőn volt az alapkőletétele, amit Dr. Sandula Imre apátplébános végzett el. Az építészmérnök: Dr. Fábián, az építési vállalkozó: ifj. Kiss István kőműves-mester volt. 1937. október 25: Dr. Sandula Imre megáldja a templomot, hogy a tél folyamán is már lehessen istentiszteletet tartani a hívek részére. 1937. december 24-én volt első éjféli szentmise a berendezett új templomban. A harangot eredetileg az Újtelepi iskolában állították fel. A harangot az iskolától Szládik József fuvarozta 1937. november 6-án, ami egy állványszerű vasharanglábon került elhelyezésre.

A templom felszentelése Jézus szíve tiszteletére történt 1938. április 3-án, Hannauer István Váci püspök, Mocsy Mihály esperes, Sandula Imre plébános és Fónyad Dezső református lelkész jelenlétében. Közel 5 év kellett, hogy a telepi híveknek legyenek saját templomaik, hogy ne kényszerüljenek az elemi iskolában mostoha körülmények közé, vagy ne kelljen bejárni az anyaközség nagytemplomába, hogy Istentiszteleten vegyenek részt.

"Önálló plébániája mindmáig nem alakult, a belvárosi Nagyboldogasszony-plébánia látja el. Minden vasárnap 8-kor mutatanak be misét a Kistemplom falai között, és minden csütörtökön 18.30-tól szentségimádást tartanak Huszthy Tamás akolitus vezetésével."

Valamint a nagy udvara miatt a belvárosból kijönnek a gyerekek a több játéklehetőség kedvéért. Nyaranta miden vasárnap délután sportdélután tölti be a templomkertet. Iskolaidőben pedig kéthetente kézműves foglalkozás és játszóház van a gyerekeknek. Az augusztus 20-i ünnepség keretében már több éve hagyomány egy családi piknikdélután megszervezése. 2010 szeptemberében lett felszentelve a kistemplommal szemben a "Telepi katolikus közösségi ház". Rendszeresen találkoznak itt a gyermekek és a felnőttek, hogy erősödjenek hitükben.

 

 

 Kistemplom címe: Monor Ady Endre u. 94. 

 

 

All Copy Right 2018 - Monor Katolikus Plébánia

Monor Katolikus Plébánia

A weboldalt készítette: Bernula Ádám