12 órás kosár 2013
A kápolna épülése
Élő betlehem 2012
2012 ősz Strázsahegy
2012 ősz Strázsahegy
2012 tél
2012 ősz Strázsahegy
Gombai zarándoklat 2013
2013 Farsang
2013. március 3.
Zenés diákmisék minden hónap első vasárnapján a monori nagytemplomban.


2018 A családok éve


 


Bővebben...

 

Turner Ferenc ALapítvány


Napi evangélium

 

Magyar  Kurír Katolikus hírportál

 

 

Tekintse meg miserendünket >> vagy jöjjön el programjainkra Programok megtekintése >>
« vissza a többi üzenethez
 Kitüntetés dr. Csáki Tibornak
Dátum: 2012.04.12.  

Március 15-én 9 órától gyülekeztek a városháza tanácstermében az ünnepi ülésre igyekvők. A rövid megemlékezés és műsor után Pogácsás Tibor polgármester átadta a Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést. Ebben az évben Monor Város Önkormányzat képviselő-testülete a városban és érdekében hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális és egyéb közhasznú tevékenysége, illetve az egész életpályája során a város hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó munkája elismeréseként dr. Csáki Tibor plébánost tüntette ki.

Dr. Csáki Tibor 1956. október 14-én Kiskunfélegyházán született. Szüleivel és három testvérével egy Fülöpjakab nevű kis faluban nőtt fel, hagyományos vallási értékek között. Szegeden érettségizett, majd Nyíregyházán gépész-üzemmérnöki diplomát szerzett, s három évig dolgozott gépészként.
A katonaság után a váci egyházmegyébe jelentkezett, teológiai tanulmányit Budapesten végezte. Pappá 1986-ban szentelték. Pesterzsébeten, Dabason, Vácon volt segédlelkész volt. Vácott 1992-től egy egyházi kollégiumot vezetett, majd a következő évtől ugyanitt a Karolina katolikus általános iskola igazgatója lett. Innen 1996-ban került Verőcére és Szokolyára, majd ezt követően 2001 augusztusában Monorra plébánosnak.
Idekerülése óta nem csupán egyházközsége életét, hanem városunkét is jelentősen befolyásolta, megújította. Személyéhez köthető a felekezetek közötti párbeszéd kiteljesedése. Az ökumené jegyében az imaórákon közös programokat szerveznek városunk lelkészeivel, melyek egybeolvasztják a kulturális és keresztény értékeket.
Ilyen kezdeményezés eredménye a városunk­ban hagyománnyá vált adventi gyertyagyújtás, a karácsonyi élő betlehem, a 24 órás kosárlabda, egyházi farsang, a nyitott templomok éjszakája…
 A katolikus közösségek megújításához jelentős lépést jelentett a telepi kistemplom kertjében kialakított foci- és kosárlabdapálya, a nagytemplom melletti közösségi házzá átalakított cserkészház. Jelenleg 14 közösségük van, ahol városunkból több százan találnak társas programot maguknak. A gyerekekkel, fiatalokkal nyaranta rendszeresen táborokat szervez, amelynek turnusaiba a keresztény fiatalokon túl a rászorulók, hátrányos helyzetűek is meghívást kapnak. Monorierdő hitéletének föllendítése, valamint a vasadi templom építése mellett az ő érdeme a cigánypasztoráció (a roma közösségek célirányos lelki gondozása a római katolikus egyházon belül, ugyanakkor fontos szegmensét képezi a cigányság felzárkóztatását célzó társadalmi programoknak is) megindítása. Városunk civil szervezeteinek aktív támogatója, programjaikon szívesen vállal közreműködést. Ünnepeinken, megemlékezéseinken nem csupán szemlélődő, hanem küldetését beteljesítő kovász.
Papi jelmondata híven tükrözi mindennapi munkáját: „Ti keressétek elsősorban Isten országát, és annak igazságát, a többit mind megkapjátok”. (Mt. 6,33) Plébániai munkája mellett az egyházmegye pasztorális munkacsoportjának tagja, valamint a Sapintia Hittudományi Főiskolán lelkipásztori teológiát tanít.
Gratulálunk a kitüntetéshez!
Összeállította: Nagy Lajosné
 


All Copy Right 2018 - Monor Katolikus Plébánia

Monor Katolikus Plébánia

A weboldalt készítette: Bernula Ádám