2012 éjféli szentmise előtt az ifjúság jelenete
Pásztorjáték 2012
2013 Farsang
2010 elsőáldozás
Nagytemplom harangjai
2013. őszi bringatúra
farsang 2013
2012 éjféli szentmise előtt az ifjúság jelenete
Pásztorjáték 2012
Zenés diákmisék minden hónap első vasárnapján a monori nagytemplomban.


2018 A családok éve


 


Bővebben...

 

Turner Ferenc ALapítvány


Napi evangélium

 

Magyar  Kurír Katolikus hírportál

 

 

Tekintse meg miserendünket >> vagy jöjjön el programjainkra Programok megtekintése >>

Monor telepi templom

"Monoron a vasút és az országút közötti terület parcellázása, a házak építése 1908-ban indult meg, amikor Huppert Sándor felosztotta itt elterülő birtokát." Hamarosan sok ház kezdett épülni, és kialakult az utcahálózat is. A területet Újtelepnek nevezték el. Az ott lakókban felmerült az igény, hogy legyen a közelben iskola, óvoda, és templom. Ezek megvalósulásáért a község vezetését kérték, valamint sokat meg is tettek a létrehozásukért, amiben a Felső tanyai lakosság is támogatta őket. Erről a Pestvidéki hírek is tudósított 1933. január 1-i számában: "Templomot akarnak Újtelepnek. A monori tanyák népe az újtelepi polgársággal együtt mozgalmat indított, hogy templom épüljön az Újtelepen." A mozgalmat a reformátusok indították, de a katolikusok is szerettek volna saját templomot. Így az újtelepi elemi iskolában, 1933. július 29-én megalakították az újtelepi katolikus templomépítő bizottságot 36 taggal. "A templom minden valószínűség szerint a Telkes birtokosság földjén, az Erzsébet királyné úttal szemben lesz felépítve."

Ennek céljára egy hold földet ajánlottak a Telkes birtokossági résztulajdonukból a Schmitter testvérek. Fél év múlva 1934 januárjában a reformátusok is a Telkes birtokossághoz fordultak telekért. Viszont két évig egyik építkezés sem indult el, majd csak 1937 tavaszán fogtak hozzá. A reformátusoké már 1937. május. 9-én tető alatt volt. A katolikusnak, május közepén, Pünkösdhétfőn volt az alapkőletétele, amit Dr. Sandula Imre apátplébános végzett el. Az építészmérnök: Dr. Fábián, az építési vállalkozó: ifj. Kiss István kőműves-mester volt. 1937. október 25: Dr. Sandula Imre megáldja a templomot, hogy a tél folyamán is már lehessen istentiszteletet tartani a hívek részére. 1937. december 24-én volt első éjféli szentmise a berendezett új templomban. A harangot eredetileg az Újtelepi iskolában állították fel. A harangot az iskolától Szládik József fuvarozta 1937. november 6-án, ami egy állványszerű vasharanglábon került elhelyezésre.

A templom felszentelése Jézus szíve tiszteletére történt 1938. április 3-án, Hannauer István Váci püspök, Mocsy Mihály esperes, Sandula Imre plébános és Fónyad Dezső református lelkész jelenlétében. Közel 5 év kellett, hogy a telepi híveknek legyenek saját templomaik, hogy ne kényszerüljenek az elemi iskolában mostoha körülmények közé, vagy ne kelljen bejárni az anyaközség nagytemplomába, hogy Istentiszteleten vegyenek részt.

"Önálló plébániája mindmáig nem alakult, a belvárosi Nagyboldogasszony-plébánia látja el. Minden vasárnap 8-kor mutatanak be misét a Kistemplom falai között, és minden csütörtökön 18.30-tól szentségimádást tartanak Huszthy Tamás akolitus vezetésével."

Valamint a nagy udvara miatt a belvárosból kijönnek a gyerekek a több játéklehetőség kedvéért. Nyaranta miden vasárnap délután sportdélután tölti be a templomkertet. Iskolaidőben pedig kéthetente kézműves foglalkozás és játszóház van a gyerekeknek. Az augusztus 20-i ünnepség keretében már több éve hagyomány egy családi piknikdélután megszervezése. 2010 szeptemberében lett felszentelve a kistemplommal szemben a "Telepi katolikus közösségi ház". Rendszeresen találkoznak itt a gyermekek és a felnőttek, hogy erősödjenek hitükben.

 

 

 Kistemplom címe: Monor Ady Endre u. 94. 

 

 

All Copy Right 2018 - Monor Katolikus Plébánia

Monor Katolikus Plébánia

A weboldalt készítette: Bernula Ádám