2012 ősz Strázsahegy
Gombai zarándoklat 2013
2013. január 21-27
2012 éjféli szentmise előtt az ifjúság jelenete
Téli kirándulás
2012 Farsang
Gombai zarándoklat 2013
2013 Farsang
2011 farsang
Zenés diákmisék minden hónap első vasárnapján a monori nagytemplomban.


2018 A családok éve


 


Bővebben...

 

Turner Ferenc ALapítvány


Napi evangélium

 

Magyar  Kurír Katolikus hírportál

 

 

Tekintse meg miserendünket >> vagy jöjjön el programjainkra Programok megtekintése >>

Vasad

Vasad községben többségben reformátusok laknak. A falu lakossága 1500 fő, ebből a katolikus népesség 3-400 főt tesz ki. Az elmúlt évszázadban a katolikus népesség inkább tanyán lakott, ezért ott épült számukra egy kis templom, a Bokros kápolna. A harmincas évektől egészen a hetvenes évekig volt itt istentisztelet. A mezőgazdaság szocialista átszervezése miatt a tanyák megszűntek, az emberek elköltöztek, a templom magára maradt. Sajnos az őrizetlen templom tetőszerkezetét ellopták, és az a nyolcvanas évek elején összedőlt. Így a katolikus hívek templom nélkül maradtak. Az elmúlt évtizedekben többen települtek Vasadra Erdélyből is, sokan közülük katolikus vallásúak. A lelkipásztori feladatokat Monorról látják el. A kápolna felépítéséig az emberek bejártak a monori katolikus templomba. Kezdetben Vasadon házaknál gyűltek össze a hívek, majd 2003-tól a művelődési házban kéthetenként szentmisére. 15-20 gyermek jár az általános iskolai hittanra. 2004 karácsonyán 50 fő vett részt a pásztorjátékon és a szentmisén.
Ebben a helyzetben alakult ki az igény egy önálló lelki otthon, kis kápolna építésére. A Vasadi Önkormányzat az Ifjúság utcai Búcsú parkban egy kápolna építésére alkalmas telket adományozott a vasadi katolikus közösségnek (filiának).

A váci megyéspüspök biztatására tervek készültek, amelyet az önkormányzat és az egyházmegye is jóváhagyott. Külföldi és hazai támogatások segítségével, valamint téglajegyek eladásával, gyűjtésekkel, jótékonysági koncerttel sikerült annyi pénzt összegyűjteni, hogy megindult az építkezés 2006 őszén.  

 

 

2006 karácsonyán Dr. Beer Miklós váci püspök elhelyezte az alapító okiratot egy ünnepélyes szentmise keretében. 

2007. július 1-jén dr. Varga Lajos váci segédpüspök a környékbeli paptestvérek és több száz hívő jelenlétében felszentelte a kápolnát. A kápolna és közösségi ház a mai kor igénye szerint több funkció ellátására is alkalmas. A 160 m2 alapterületű építményben egy több funkciós nagyterem, egy szentségi kápolna és egy hittanterem található. Itt szerdánként este imára és tanításra gyűlnek össze a felnőtt testvérek. A gyerekek kéthetente szombat délután találkoznak játszóház és kézműves foglalkozás keretében, ami után a kereső felnőtteknek van katekumen hittan.

Szentmisék:

Téli időszámításban vasárnap 16 órától

Nyári időszámításban vasárnap 17 órától


A Vasadi kápolna címe: 2211 Vasad, Ifjúság utca 24. 

 

 

All Copy Right 2018 - Monor Katolikus Plébánia

Monor Katolikus Plébánia

A weboldalt készítette: Bernula Ádám