A kápolna épülése 1986
2012 karácsonyi pásztorjáték
A káplna szentelése 198
Gombai zarándoklat 2013
Pásztorjáték 2012
2010 adventi hangverseny
2012 Kékestető
Zenés diákmisék minden hónap első vasárnapján a monori nagytemplomban.


2018 A családok éve


 


Bővebben...

 

Turner Ferenc ALapítvány


Napi evangélium

 

Magyar  Kurír Katolikus hírportál

 

 

Tekintse meg miserendünket >> vagy jöjjön el programjainkra Programok megtekintése >>
* válassza ki a kívánt menüpontot!
»Felkészülés szentgyónásra
»Házasságkötésre jelentkezés
»Hitoktatás
»Idősek, betegek ellátása
»Keresztelés kérése
»Temető, temetés, sírhelyek megváltása

* tegye fel a kérdését és mi igyekszünk minél előbb válaszolni!
Neved
E-mail címed
captcha
Kód


Felkészülés szentgyónásra

 
A lelki előrehaladás egyik legfontosabb eszköze: hogy időről-időre, gyónástól gyónásig válasszunk egy konkrét elhatározást (erényt, igét), s elsősorban arra figyelünk, azt próbáljuk hűségesen élni. 
Reggeli imában ezzel az elhatározással induljunk; este megvizsgáljuk, hogyan sikerült életre váltani; 
gyónásainkban (különösen ha van lelkivezetőnk) beszámolunk, hogyan sikerült ezt megvalósítanunk.
Hogyan készülünk fel jól a gyónásra?
Gyónásaink akkor hoznak igazi megújulást, ha felkészülésünk is komoly.
Milyen a jó felkészülés? 
Hálaadással kezdődik! köszönetet mondok azért, hogy Isten szeret, hogy megbocsát, hogy velem volt ott is, ahol én elfeledkeztem Róla, hogy újat kezdhetek. 
 
A lelkiismeretvizsgálatban a "lelki tükör" alapján megvizsgáljuk életünket.
Mik legfontosabb hibáim, és mi az oka, hogy újra és újra előfordulnak?
Hogyan haladtam előre a legutóbbi elhatározásban.
Lelki életem alapjaihoz (napi imák, szentmise, szentségek, korábbi elhatározások stb.) hűséges vagyok-e?
A bánat: lélekben a keresztrefeszített Jézus elé térdelek - előtte bánom meg bűneimet, s az Ő megváltó erejében bízva hiszem, hogy egészen újat kezdhetek Vele. 
Az erősfogadás: hittel kérem a Szentlelket, hogy tegyen szentté. Megígérem, hogy meg akarok tenni mindent ezért - s megtervezem, miben kell előrelépnem a következő gyónásig (konkrét elhatározás!).
 
Letölthető lelkitükrök:
 
Imádságos lélekkel lépj be gyónni (Gyónás előtt lehetőleg a kápolnában csendesülj el!) 
A gyónásban az értünk meghalt és minket feltámasztani akaró Krisztus elé térdelj! 
Külön kérdezés nélkül is számolj be arról:
Mikor gyóntál utoljára?
Azóta mik voltak legsúlyosabb hibáid-bűneid?
Mi volt az elhatározásod az utolsó gyónásban - hogyan sikerült megvalósítani?
Megvannak-e lelki életed keretei:
elsősorban a komoly reggeli ima (elég időt szánsz-e rá, megtervezed-e minden reggel, hogy elhatározásodat hogyan fogod élni?);
és az esti ima igazi megnyugvás, megújulás-e Isten szeretetében?
Építed e a szeretet kapcsolatát a rád bízottakkal (családban, iskolában, munkahelyen)?
Fájdalmaidban, gyengeségeidben sikerül-e felismerned (és köszöntened!) a keresztrefeszített Jézust? Felfedezted-e az Ő megváltó erejét, jelenlétét, szeretetét? 
Sikerült-e az Ő erejéből újra kezdened?
A gyónás után: Ne siess el azonnal! Lehetőleg menj az Oltáriszentség elé, s ott adj hálát Jézus felemelő kegyelméért! Végezd el az elégtételt! S a (lelkivezetővel megbeszélt) terv szerint indulj egy megújult, szentebb életre!
 
 
 

A szentgyónás módja

Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!

(Letérdelünk vagy leülünk és keresztvetéssel kezdjük):

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el: Utoljára gyóntam: …....hónapja

(Ezután el kell mondani az utolsó szentgyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges kérdéseinket.)

(Végül, ha felsoroltuk a bűneinekt ezt mondjuk): Más bűnömre nem emlékszem.

Meghallgatjuk a gyóntató atya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt (amit majd meg kell csinálnunk).

Ezután újra megbánjuk bűneinket (Majd elmondjuk a bánatimát):

 

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülöm. Ámen

Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Amen.

 

A feloldozás után a pap így szól: "Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk."

- Válaszod: "Mert örökké szeret minket."

- Majd e szavakkal bocsát el: "Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével!"

- Válaszod: "Istennek legyen hála!"

Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.
Házasságkötésre jelentkezés


Hogyan kell házasságkötésre jelentkezni?

Házasságkötésre be lehet jelentkezni telefonon, a plébánia telefonszámán, irodaidőben. Ekkor meg lehet megbeszélni azt az időpontot, amikor a jegyespár személyesen bejön, hogy adataikat felírjuk, a részleteket megbeszéljük.

Házasságra, illetve a felkészítő tanfolyamokra (normális körülmények között) a házasságkötés előtt legalább 3 hónappal kell jelentkezni. A jegyesi beszélgetés-sorozatot általában akkor indítjuk, ha több pár jelentkezett, mert a közös beszélgetések élőbbek, de egyedi megbeszélés szerint is. Plébániánkon szeretettel várjuk a fiatal párokat, akik a katolikus egyházi esküvőre szeretnének felkészülni.

 

 

Miről szólnak a jegyesi beszélgetések?

A beszélgetéseken

 • segítségére szeretnénk lenni a házasságra készülőknek abban, hogy elmélyüljenek a jegyesség-házasság titkában, egymás mélyebb megismerésében, szeretetében;

 • elbeszélgetünk a házasság kérdéseiről, a pár-kapcsolatról, a nevelésről és az elkerülhetetlen krízisek megoldásáról is;

 • látni fogjuk, hogy a keresztény értékek milyen nagy segítségére lehetnek egy jegyes- majd házaspároknak abban, hogy élő legyen a kapcsolatuk, majd a családi életük;

 • beszélgetünk a házasságkötés szertartásáról, és azokról az ígéretekről, amelyet ott a jegyesek a házasságkötés előtt tesznek; illetve megbeszéljük, mit is jelentenek ezek az ígéretek: 

  1) hogy életük végéig hűségesek lesznek egymáshoz,

  2) hogy "vállalják a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságukat", 

  3) hogy "Istennek és az ő egyházának törvényei szerint nevelik őket".

 • Akik katolikus házasságkötést kérnek, azt az igényüket fejezik ki, hogy legalább egyikük kapcsolatban szeretne állni a katolikus egyházzal. - A jegyesekkel folyó beszélgetések segítséget szeretnénk nyújtani a hithez közelebb álló jegyesnek, hogy elmélyítse hitét; annak pedig, aki talán kevésbé hívő vagy a hitet nem ismerő, segítségére szeretnénk lenni, hogy fogalmat alkosson párja hitéről, a megélt keresztény hit szépségéről, és annak a személyes életre, a párkapcsolatra és a családi életre való éltető hatásáról.

 

Meddig tart a jegyesi beszélgetés-sorozat?

A beszélgetés-sorozatok általában havi egy alkalmat jelentenek, megbeszélés szerint. Az összejöveteleket, a fiatalok eddigi igényeinek megfelelően, vasárnap 15.00 órakor szoktuk kezdeni, és két óráig tartanak. Beszélgetéseinken az atya mellett - részt vesz általában egy-két keresztény házaspár, hogy saját tapasztalataikat átadhassák a házasságra készülőknek. A jegyesi beszélgetések során törekszünk megismertetni a jegyeseket több fiatal párral vagy jegyessel, akik plébániánkon élnek. Lehetőségük van a házasság után is bekapcsolódni a családos közösségbe is, akikkel együtt mélyíthetik tovább a házaspári kapcsolatukat, mélyebben megismerhetik a hitet, a kereszténység titkait.

 


Hitoktatás


Hittanfoglalkozás az óvodában

 

Amikor a kisgyermek óvodába érkezik, már vannak tapasztalatai, élményei, sőt meggyőződése is. Az erkölcsi élet alapjainak lerakása, a szocializálódás mind társadalmi, mind egyházi téren ekkor történik. A gyermek, mint egy szivacs, úgy szívja és építi be személyiségébe mindazt, amit maga körül lát, hall, tapasztal. Ha mindezeket figyelembe vesszük, kirajzolódik, hogy mennyire nem mindegy, milyen hatások érnek egy kisgyermeket, mi lesz az, amivel útnak indítjuk őt az életbe.

„A fiatalság olyan, mint az állandóan járó malom. Ha jó magot szórunk a garatba, jó liszt lesz belőle. De ha rosszat teszünk bele, rossz lesz a liszt is." (Don Bosco).

A kisgyermekeket megérinti az érzékszervei által gyűjtött tapasztalat. Igyekszünk, hogy minél „színesebbek” legyenek az óvodás hittanórák. A vezérfonal egy–egy Bibliai történet bemutatása, amit el is szoktunk játszani, ami elmélyíti bennük a tanultakat, ahogy belehelyezkednek a szereplők helyzeteibe. Ezekhez vannak szemléltetőanyagok is – tárgyak, filcfigurák, képek, színezők, – amiket kézbe vehetnek és megvizsgálhatnak, és az utóbbiakat haza is vihetik és otthon is elmesélhetik az új élményeket.

A történetek kapcsán megtanulunk pár éneket - gitár kísérettel,- amelyet mozgásokkal és mutogatással is ki lehet fejezni, amit nagyon szeretnek a gyerekek.

A hitre nevelésben a következő nevelési célokat szeretnénk megvalósítani: Kapcsolatteremtés Istennel – az imádság által, Jézussal való megismerkedés, aki szereti az embert és a Mennyi Atyához vezeti, bekapcsolódás a közösségi életbe (vasárnapi gyermekalkalmakra is hívjuk a gyerekeket 9:30-tól a plébániára, és havonta tervezünk bábszínház előadást is. )

Nagy szeretettel várjuk továbbra is azokat, akik bekapcsolódtak a hitoktatásba és az újonnan érdeklődőket is.

 

2014/15-es tanévben a hitoktatás az iskolákban és az óvodákban a következő időpontokban vannak:

 

Óvodák

Petőfi óvoda: hétfőn 7:45-től

Tesz-vesz óvoda: hétfőn 8:20-tól

Napsugár óvoda: hétfőn 15:30-tól
Szivárvány óvoda: szerdán 15:30-tól
Kossuth óvoda: pénteken 8:00-tól

Iskolák

Ady úti Általános Iskola: szerda és csütörtök
Kossuth Lajos Általános Iskola: péntek
Nemzetőr Általános iskola: kedd
Jászai Mari Általános iskola: hétfő és szerda 
Hétfőn 16:00-tól a kistemplomnál gyerekfoglalkozás

Monorierdő
Fekete István Általános Iskola - kedd 
szerdán 16:00-tól a kápolnánál:
gyerekfoglalkozás és hittan
hétfőn 17 órától ifjúsági hittan
Csicsergő óvoda: csütörtök 8:00


Plébánia

Hétfő: Bibliaóra, kezdő katekumen, Mustármag
Kedd:16 órától Mária Légió
16:30-tól bérmálási előkészítő
19 órától igekör/haladó katekumen
Csütörtök: Szent Egyed közösség imalkalma
18:30-tól kistemplomnál szentségimádás
Pénteken: ifjúsági csoportok

Vasad
Vasadi Általános Iskola: csütörtök-péntek
Vasadi óvoda: csütörtök
Kápolna:

szerdán 16 órától gyerekfoglalkozás

17 órától Bibliaóra


Idősek, betegek ellátása


Minden hónap első péntekén van gyónási és áldozási lehetősége azoknak, akik korábban jártak, de betegségük, vagy idős koruk miatt már nem tudnak eljönni szentmisére. 

Szomszédságunkban, ismerőseink között, ha van olyan, aki már nem tud misére járni, bátran jelezzék a plébánián.


Keresztelés kérése

kisgyermek számára

Házastársak számára a gyermek születése öröm és titok, a legnagyobb ajándék. „Mi lesz ebből a csodálatos pici lényből? Kire bízhatjuk rá a sorsát?” - merül fel a kérdés a szülőben. – Aki hisz, vagy akár csak sejtelme van a hitről, tudja, hogy Isten kezébe teheti gyermekét, és Jézus Egyházára bízhatja őt. Ezért kéri kisgyermeke megkeresztelését. Hitünk tanításából tudjuk, hogy Isten a keresztségben gyermekévé fogad bennünket, a mennyország örökösévé és a Szentlélek templomává tesz minket. A keresztség szentsége ún. beavató szentség, ami azt jelenti, hogy beiktatja a keresztség felvevőjét Isten nagy családjába, és Krisztus Egyházának tagjává teszi. A kisgyermekek a szülő kérésére és hitére lesznek megkeresztelve azzal a feltétellel, hogy vállalja gyermeke katolikus módon való nevelését.

 Plébániánkon szeretettel várjuk a szülőket, akik meg szeretnék kereszteltetni gyermeküket.

 A felnőtteknél a saját hit és megtérés a keresztség indítéka. Felnőtt keresztelésre van lehetőség katekumenátus keretében. Jelentkezni a plébánián lehet.


 Hogyan kell keresztségre jelentkezni?

Keresztelés kérésére, a keresztelési felkészülés megbeszélésére be lehet jelentkezni telefonon, a plébánia telefonszámán, irodaidőben. Ekkor egyeztetni lehet az időpontot, amikor legalább egyik szülő személyesen bejön, hogy adataikat felírjuk, valamint a felkészüléssel és a kereszteléssel kapcsolatos teendőket megbeszéljék a plébános atyával. A keresztelésre a felkészítő beszélgetések után kerül sor. A beszélgetések során meghívást kapnak, hogy bekapcsolódjanak a Baba-mama klubba, ami a plébánián rendszeresen találkozó édesanyák, csoportja, ahol hasonló helyzetű fiatal mamák megoszthatják örömeiket, támaszt és segítséget nyújtanak egymásnak.

(bővebben a csoportok menüpont alatt olvashatnak a Baba-mama közösségről)


Felkészülés a keresztségre

A gyermek keresztelése alkalmával a szülők 1) hitvallást tesznek gyermekeik nevében (a keresztség felnőttek esetében tudatos hitet tételez fel, gyermekek esetében legalább egyik szülő hite képviselheti a csecsemő hitét);

2) továbbá ígéretet tesznek arra, hogy hitben, és az Egyház közösségében fogják nevelni gyermeküket. 

A keresztségre felkészítő beszélgetések segítséget szeretnének nyújtani a szülőknek, annak átgondolásában, a) mi történik a keresztségben, b) mit jelent az, hogy ők a keresztség során hitvallást tesznek, c) mi a szülők feladata a gyermek vallásos nevelésében, és hogyan segít ebben nekik a keresztény közösség, az egyház.


 Keresztszülő ki lehet?

A keresztszülők is ígéretet tesznek a keresztség szertartásában arra, hogy segítenek majd a gyermeknek és a szüleinek a gyermek hit szerinti nevelésében és vallásos életében.
Az elmúlt századokban a keresztség társadalmi szokás is volt. Hiszen akkoriban az egész társadalom (legalábbis bizonyos értelemben) kereszténynek volt mondható. Mára a helyzet megváltozott. Egy keresztény jellegű társadalomban természetes volt, hogy bármely közeli rokon vagy barát lehetett keresztszülő.
Ma az egyház (a megváltozott kornak megfelelően) azt kéri: olyan személy legyen keresztszülő, aki gyakorolja hitét, azaz aki – keresztségben tett ígéretének megfelelően - a szülők segítségére lehet majd a gyermek vallásos nevelésében.
Ha egyik keresztszülő nem felel meg ennek a követelménynek, de szeretne a hit szerint és az egyházban élni,  keresztszülő lehet, ha elindul a hit, az Egyház felé közeledés útján, avagy vállaja a gyermeknek lelki fejlődésének keresztény-emberi  támogatását.

  


Temető, temetés, sírhelyek megváltása
A Katolikus temető Monoron a Bajcsy-Zsilinszky úton található.  

A temető tulajdonosa a Római Katolikus Egyház,üzemeltetője az Uszoda Kht.

A temetőgondnok: Várszegi József

Iroda nyitva tartása a temetőben: hétköznap 8-16 óráig.


 


Temetőgondnoki iroda
 

Sírhelyek vásárlása, lejárt sírhelyek megváltása, temetési szertartás megbeszélése a plébánián történik irodaidőben. (Kossuth Lajos út 83.)

 

Irodai rend a plébánián:

Hétfő: 1o-12.oo,

Kedd: 1o-12.oo, 16.-17.00,

Szerda: 1o-12.oo,

Péntek: 1o-12.oo, 16-17.00

 

A sírhelyek érvényessége 25 év, kivétel az urnafülke aminek 10 év.

 

Sírhelyek ára:

urnafülke:15.000 Ft

egyes sír: 25.000 Ft,

kettes sír: 40.000 Ft,

sírbolt: 120.000 Ft.

 

A Rácz kápolnában lehetőség van ravatalozásra, méltó búcsúztató helyként szolgál.

A kápolna belső részében el nem évülő urnahelyek válthatóak.

A kápolnában november 1-én Mindenszentek napján 15:00 órakor kezdődő szentmisében imádkozunk elhunytjainkért.

 


A kápolnához keresztúti stációk vezetnek. Nagypénteken 15:00 órától keresztúti ájtatosságot végzünk. 

Térkép a temetőről:All Copy Right 2019 - Monor Katolikus Plébánia

Monor Katolikus Plébánia

A weboldalt készítette: Bernula Ádám