Irgalom forrása

Irgalom forrása

Category : ÍRÁSAINKBÓL

Jézus példabeszédei arra hivatottak, hogy rávilágítsanak egy-egy erkölcsi kérdésre, azokba mi bevonódjunk, állást foglaljunk, és levonjuk belőle a konklúziót a magunk életére.
 
A megbocsátás az egyik legsarkalatosabb kérdés, amivel nincs olyan ember, aki nem küzdene. Én igyekszem úgy élni, hogy ne legyenek elleneim; de jelenleg is van olyan közelálló konfliktus, ami már majd egy éve sebet üt a szeretet szövetén.

Még most is nagyon fáj, hogy nem tudjuk megbocsátással rendezni vonalainkat. És nagyon úgy tűnik, hogy ez tartósan így fog maradni, amíg egy tragédia, egy közös fájdalom nagyobb nem lesz a jelenlegi fájdalomnál. Aztán vannak világnézeti, felfogásbeli különbségek is, amik eltávolítanak egymástól; kisebb nagyobb sebek Krisztus testén, amiket nem engedünk behegedni.
 

 
 
Miért jó nekünk, hogy fenntartjuk ezeket az állapotokat? Hogyan lehet az, hogy nem tudunk, nem akarunk szívből megbocsátani egymásnak? Hogy csak konokul a magunk igazát, vélt igazságát mormoljuk magunkban?

Mi nem csak 490-szer, hanem egyszer sem tudunk megbocsátani. Hogyan várhatjuk el, hogy nekünk megbocsássanak, ha mi ilyen kitartóak tudunk lenni a haragtartásban?
 
Jézus példabeszédéből számunkra ne a nagy adósságú szolga legyen a példa, hanem a király! Ha Isten irgalmára méltóak akarunk lenni, akkor nekünk is el kell indulnunk a megbocsátás útján!
 
 
 Kép: Pixabay                         
                                                                                                                                                                                                                                          
Zsolt Fazakas
Fazakas Zsolt