Egyháztanács

“Minden közösségnek szüksége van vezetőre, így a plébániának is, aminek vezetője egy plébános, a megyéspüspök tekintélye alatt.” Az új egyházi, jogi előírások, nem az egyszemélyű irányítást, hanem inkább a testvéribb közösségi vezetési stílus fontosságára hívják fel a figyelmet. Így világiak is bekapcsolódhatnak a plébánia vezetésében; akik közösségét a plébános elnökletével képviselő testületnek nevezünk.
A testület feladata, hogy az egyházközséget érintő összes ügyet a lelkipásztorral együtt tárgyalja meg.
A hívek és a plébános ezen összehangolt munkájára az új egyházi törvénykönyv is figyelmeztet, mivel az összehangolt munkából hatékonyabban lehet az idők jeleire figyelni.

Ez a plébániai közösség élővé válását is segíti, mivel a tagok felelős részt kapnak az irányításban.

A Váci Egyházmegyében 2007 pünkösdjétől átalakult az Egyháztanácsok szabályzata.
Az új szabályzat szerint a tanácsadó testület hároméves mandátummal rendelkezik.

A Monori Egyháztanács 2008. Krisztus Király ünnepén tette le ünnepélyes fogadalmát. Mivel a testület mandátuma lejárt, ezért az Egyháztanács vezetőivel konzultálva új testület alakul, amelyet 2012. advent 1. vasárnapján a püspök úr jóváhagyott. 

A pasztorális és gazdasági tanács mellé egy templomi gondnokságot is létrehoztunk.
Ebbe tartoznak a nagytemplom és a három filiális templom gondnokai. Az új testület a pasztorális, a gazdasági és a templom körüli teendők jelentős részének ellátásával segíti a lelkipásztor munkáját.

Pasztorális tanács

 • Bukai Tibor, kántor
 •  Urbán Lászlóné, hitoktató
 •  Csontos Sándorné
 •  Fazakas Zsolt, akolitus
 •  Kazi Szabolcs, akolitus
 •  Kruchió László
 •  Dékány Bulcsú, ifjúsági referens
 •  Kéri Zsolt, hitoktató
 •  Kovácsné Marika
 • Thullner Zsuzsanna


Gazdasági tanács

 •  Huszthy Tamás, elnök
 •  Lonkai Ferenc, elnök
 •  Hofmann József, temető referens
 •  Vér Imre, pénzügy
 •  Heckenast Kornél, akolitus
 •  Szabó Rudolf
 •  Haulits Gyula
 •  Kiss István
 •  Kampfl János
 •  Pethő Zsolt
 •  Szalai László
 •  Farkas Titusz


Templomi gondnokság

 • Kovács Mártonné, Mária Légió
 •  Hován László, templom atya
 •  Izsáki Istvánné, sekrestyés
 •  Kovácsné H.N. Olga takarító csoport vezetője
 •  Huszthyné Juhász Márta
 •  Vér Imre
 •  Gajdos László, telepi kistemplom
 •  Sebán Józsefné, Monorierdő kápolna
 •  Farkas Zoltán, Vasad kápolna