Keresztelés

A keresztség szentségéről

 Jelentkezés keresztelőre

Kérem, töltse ki a megfelelő űrlapot. Annak beérkezésétől hivatalos a jelentkezés. Személyes találkozóra is szükség van, amit telefonon tudunk egyeztetni az űrlap beérkezése után.

Házastársak számára a gyermek születése öröm és titok, a legnagyobb ajándék.
„Mi lesz ebből a csodálatos pici lényből? Kire bízhatjuk rá a sorsát?” – merül fel a kérdés a szülőben. –

Aki hisz, vagy akár csak sejtelme van a hitről, tudja, hogy Isten kezébe teheti gyermekét, és Jézus Egyházára bízhatja őt.
Ezért kéri kisgyermeke megkeresztelését. Hitünk tanításából tudjuk, hogy Isten a keresztségben gyermekévé fogad bennünket, a mennyország örökösévé és a Szentlélek templomává tesz minket.

 

A keresztség szentsége úgynevezett beavató szentség, ami azt jelenti, hogy beiktatja a keresztség felvevőjét Isten nagy családjába, és Krisztus Egyházának tagjává teszi. A kisgyermekek a szülő kérésére és hitére lesznek megkeresztelve azzal a feltétellel, hogy vállalja gyermeke katolikus módon való nevelését.

Jelentkezés: A keresztelési szándékot a szülők jelezhetik telefonon vagy személyesen az irodában.
A személyes találkozás alkalmával meg tudják beszélni a felkészüléssel és a kereszteléssel kapcsolatos tennivalókat a plébános atyával. A keresztelésre a felkészítő beszélgetések után kerül sor.
A beszélgetések során meghívást kapnak, hogy bekapcsolódjanak a Baba-mama klubba, ami a plébánián rendszeresen találkozó édesanyák, csoportja, ahol hasonló helyzetű fiatal anyukák megoszthatják örömeiket, támaszt és segítséget nyújtanak egymásnak.

Szükséges adatok, iratok: 

 • a gyermek születési helye, ideje
 • a szülők születésének helye, ideje, vallása, lakcíme
 • házasságkötésük helye, ideje (amennyiben házasok)
 • a keresztszülők neve, pontos lakcíme 
 • legalább az egyik keresztszülőnek katolikusnak kell lennie


Felkészülés a keresztségre
A gyermek keresztelése alkalmával a szülők:

   • hitvallást tesznek gyermekeik nevében (a keresztség felnőttek esetében tudatos hitet tételez fel, gyermekek esetében legalább egyik szülő hite képviselheti a csecsemő hitét);
   • továbbá ígéretet tesznek arra, hogy hitben, és az Egyház közösségében fogják nevelni gyermeküket. 

A keresztségre felkészítő beszélgetések segítséget szeretnének nyújtani a szülőknek, annak átgondolásában, hogy mi történik a keresztségben, mit jelent az, hogy ők a keresztség során hitvallást tesznek, mi a szülők feladata a gyermek vallásos nevelésében, és hogyan segít ebben nekik a keresztény közösség, az egyház.

Ki lehet keresztszülő?

 • aki a tizenhatodik életévét betöltötte,
 • aki alkalmas és szándékozik ezt a tisztséget viselni,
 • aki katolikus, megbérmált és az oltáriszentséget már magához vette,
 • aki a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó élete él,
 • nem köti semmilyen törvényesen kinyilvánított kánoni büntetés (pl. ha házas, egyházilag rendezett házasságban él),
 • nem apja vagy anyja a keresztelendőnek.

Ha a keresztelést végző pap nem tud meggyőződni a keresztszülők alkalmasságáról, saját plébánosuktól kérhet keresztszülői igazolást. 

A gyermeknek egy keresztanyja és/vagy egy keresztapja lehet, függetlenül a gyermek nemétől.

Ha valaki a fenti feltételeknek nem felel meg, azt tanúként lehet bejegyezni az anyakönyvbe. Ha nincs keresztszülő, akkor egy tanú jelenléte is elegendő a keresztség kiszolgáltatásához. 

Hivatkozás forrása: (CIC 872-874. kán.)


A keresztszülők is ígéretet tesznek a keresztség szertartásában arra, hogy segítenek majd a gyermeknek és a szüleinek a gyermek hit szerinti nevelésében és vallásos életében.
 

Az elmúlt századokban a keresztség társadalmi szokás is volt. Hiszen akkoriban az egész társadalom (legalábbis bizonyos értelemben) kereszténynek volt mondható. Mára a helyzet megváltozott. Egy keresztény jellegű társadalomban természetes volt, hogy bármely közeli rokon vagy barát lehetett keresztszülő.

Ma az egyház (a megváltozott kornak megfelelően) azt kéri: olyan személy legyen keresztszülő, aki gyakorolja hitét, azaz aki – keresztségben tett ígéretének megfelelően – a szülők segítségére lehet majd a gyermek vallásos nevelésében.

Ha egyik keresztszülő nem felel meg ennek a követelménynek, de szeretne a hit szerint és az egyházban élni,  keresztszülő lehet, ha elindul a hit, az Egyház felé közeledés útján, avagy vállaja a gyermeknek lelki fejlődésének keresztény-emberi  támogatását.

Egyházunk tanítása a keresztség szentségéről itt olvasható.

Plébániánkon szeretettel várjuk a szülőket, akik meg szeretnék kereszteltetni gyermeküket.

A felnőtteknél a saját hit és megtérés a keresztség indítéka. Felnőtt keresztelésre van lehetőség katekumenátus keretében.