Plébániai hitoktatás

A plébániai katekézis célja a keresztény életbe való teljes bevezetés, bekapcsolás a liturgikus közösségbe, a közösségi élmény megtapasztalása, a katekézis elmélyítése, és a szentségi életre való felkészítés.

Elsőáldozási felkészítés templomi csoportban történik 3. osztályos kortól. A felkészítés 1 éves, heti egy alkalommal. 

Bérmálási felkészítés ifjúsági csoportban történik 8-9. osztályos kortól, heti egy alkalommal.

Az iskolai hit- és erkölcstan órákat az iskolákban megadott órarend szerint végzik a hitoktatók.

Jelentkezni a hitoktatóknál vagy a plébánia hivatalban lehet.