Paszternák Tamás atya

plébánosPaszternák Tamás vagyok, 1980-ban születtem Vácott. Gödöllőn nőttem fel, általános és középiskolai tanulmányaimat is ott végeztem. Szüleimmel és testvéremmel a gödöllői Kastélytemplomba jártunk, a hit útján már kisgyermekként is ott formálódtam a plébánián.

2001-ben jelentkeztem a papi szolgálatra, egy évig a váci propedeutikus szemináriumba jártam, majd Pesten tanultam. A Központi Papnevelő Intézetben formálódtam és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán tanultam a teológiát, amit 2007-ben fejeztem be.


Ezután majd egy évet töltöttem az Olaszországi Loppiánóban – a fokoláre mozgalom európai képzési központjában, – hogy a fokoláre lelkiségében elmélyülhessek az ottani papi iskolában.

2008-ban lettem diakónus, egy évig Gyömrőn és Mendén szolgáltam Szekeres Mihály atya mellett.
2009-ben szenteltek pappá, két évig Nagymaroson, majd két évig Szolnokon szolgáltam káplánként.
2013-ban helyezett Beer Miklós püspök atya Monorra káplánnak, 8 hónapig Csáki Tibor plébános úrral szolgáltam együtt.
2014 áprilisában nevezett ki Püspök atya plébániai kormányzónak Monorra, Monorierdőre, valamint Vasadra.  

A plébánosi feladataim közül a legfontosabbnak a krisztusi közösségek formálását és a beavató szentségekre való katekumenális felkészülést tartom, legyen szó akár gyerekekről-fiatalokról, akár felnőttekről.

Hivatásom lényeges részének tartom a hívek személyes kísérését gyóntatásban, lelki vezetésben és lelki gondozásban is.

 

Paszternák Tamás
Plébániai kormányzó