Közelgő események, programok

Közelgő események, programok

SZENTSÉGIMÁDÁS ISKOLÁJA 

Mi a szentségimádás iskolája?  Röviden: 12 találkozó Jézussal.

Annak idején a tanítványok kérték Jézust: „Mester, taníts minket imádkozni!”

Te is biztosan szívesen beszélgetnél Istennel, szívesen lennél vele kapcsolatban,
de a kommunikáció nem is olyan könnyű.
Az istenkapcsolat fejlődésében ad segítséget a
szentségimádás iskolája.
12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak.

Az előadások témája és egy-két különlegesebb alkalom

1. Jézus valóságos jelenléte az Eucharisztiában
2. Tanuljunk imádkozni Mártától és Máriától
3. A kérő imádság, a hit és a remény
4. Imádás, dicsőítés és hálaadás
5. Isten irgalmas szeretete
6. Az Atya szeretete
7. A Szentlélek, aki Urunk és éltetőnk
8. Isten jelenlétében élni
9. Isten Igéje
10. Mária
11. Jézus szíve és az Eucharisztia
12. Eucharisztia és misszió


Ezek közül a 4. és a 7. előadás utáni szentségimádásnak van egy kis különlegessége.

Az Imádás, dicsőítés, hálaadás című előadás után a szentségimádás első 15 perce csendes, majd a Lelkigyakorlatos füzetből olvassuk fel a Hiszekegyet és a hozzá kapcsolódó elmélkedést.

Várunk mindenkit szeretettel a Szentségimádás iskolájára, melyre a sekrestyében és a plébánián lehet feliratkozni iroda időben. Azért javasoljuk a feliratkozást, hogy mindenkinek meg tudjuk rendelni a Lelkigyakorlatos füzetet.


Forrás: www.iec2020.hu