Ökumenikus iskola

Monornak két felekezeti iskolája volt. Az egyik, a Kossuth iskola régi szárnya a református, és a katolikus iskolaépület. Ezeket államosították, és később lebontották.
A rendszerváltás után nem alakulhattak újjá ezek az iskolák. Felmerült a vágy a városban egy egyházi iskola létrehozására. “Mivel a gyerekek többsége (a hazai és a helyi viszonyokat is nézve) vegyes házasságú családból származik, és számos olyan gyermek is van, akinek a szülei megkereszteltették, de vallásukat nem gyakorolják. Ezekből adódóan, egy új ökumenikus szellemiségű, egyházi jellegű iskola gondolata merült fel.” Ebben nagy segítség volt mintául a Fóton megalakuló hasonló típusú iskola. Ennek létrejöttére, 1991-ben került alkalom, amikor a város Ady Endre úti általános- és szakiskolájának teljes tanári kara és diáksága új létesítménybe költözött, a Jászai Mari tér új épületébe.
Így az Önkormányzat pályázatot írt ki egy új intézmény megszervezésére. 1990 őszén Vásárhelyi Géza egy felmérést végzett, melyben kiderült, hogy a város körülbelül 20 ezer lakosából, 16 ezren meg vannak keresztelve, amikor is ígéretet tettek gyermekeik keresztény nevelésére. Ezen adatok tudtával együtt, végül megírta a pályázatot, amit elfogadott az önkormányzat, és az általános iskolát ökumenikus szellemiségű, egyházi jellegű nevelés-oktatással kívánta megvalósítani.

Az alapító okirat készítésekor, minden évben előtérbe helyezték az iskola ökumenikus szellemiségét, és egyházias jellegét. Viszont a nevét nem engedték meg, hogy ökumenikus legyen, hanem 4. számú általános iskola, ezért még 3 évig kellett várni, amit 1994 őszétől fogadtak el az iskola neveként. Az igazgatója Vásárhelyi Géza lett 1991-2002-ig.

Mivel az iskola csupán jellegében egyházi, a fenntartója viszont az önkormányzat, így a hittanoktatást sem lehetett kötelezővé tenni.

13 év után, 2005-ben feljelentés érte az iskolát, egyházi jellege miatt. A közigazgatási hivatal felülbírálta az önkormányzat általi döntéseket. Ide, a közigazgatási hivatalba érkezett ez a feljelentés, amely felszólította az önkormányzatot az iskola megszüntetésére.
Egy szakértői vélemény kimondta, hogy az ökumenikus szellemiség maradhat, de az egyházi jelleget ki kell venni az alapító okiratból. Azonban később a szellemiséget is. További feljelentés érkezett a közigazgatási hivatalhoz, amely megindította az eljárást az Ökumenikus iskola ellen.

A tárgyalás elhúzódott, és közben a választások miatt el is napolták. A választások után ítélet született, fellebbezési lehetőség nélkül, hogy mindenhonnan ki kell törölni az ökumenikus szellemiséget, és minden jelképet le kell szedni. Így 2007. szeptember 1-től nevet is kellett változtatni. A tantestület névként, az “Ady Úti Általános Iskola” mellett döntött.

Az Ady úti iskola alapelve: “A múltat meg kell őrizni a jövendőnek, hogy kéznél legyen, mikor megjön az ihlet!” (Wass Albert)

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek vallásos nevelésére, nem csak a hittan órákon, hanem az iskolában töltött egész idő alatt.