Szívgárda

A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor legelterjedtebb áhítata. Elterjedését a jezsuiták különösen támogatták. Ezért alapította meg Bóta Ernő SJ a Jézus Szíve Szövetséget, amelyből a különböző korosztályú gyerekeknek is alakultak egyesületek. A középiskolásoknak a Jézus Szíve Testőrgárda vagy az Ifjúsági Jézus Szíve szövetség Az elemi iskoláskorú gyerekeknek a Szívgárda, amely a legnépesebb hitbuzgalmi egyesülete volt a kisiskolásoknak.
Minden 7-14 év közötti kisfiú és kisleány tagja lehetett a Szívgárdának.

“Céljuk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő módszerekkel lelki fejlődésük, nevelésük előmozdítása, amelynek középpontjában a Jézus szíve tisztelet állt. A Szívgárda a családi misszió eszköze volt elsősorban.”.

A katolikus sajtótermékek terjesztése volt az apostolkodásuk főbb területe. A Szövetség hetilapja Szív újság címen terjedt el. A katolikus sajtóra különösen nagy igény támadt, mivel addig nem volt képes családi hetilap. Elterjedése elsősorban Blaskó Mária írónő érdeme, aki a Szív gyermekrovatát szerkesztette és a gyermekeket Jézus Szíve tiszteletére buzdította.

Az első Szívgárda 1920-ban Szegeden alakult meg. A helyi Szívgárdák vagy közvetlenül, vagy az iskolán keresztül csatlakoztak a plébániához, és a plébános gondoskodott a vezetésről. Az országos elterjedéssel megalakult Monoron is egy Szívgárda csoport.
Az 1942-ben már szinte valamennyi katolikus elemi iskolánál működtek: körülbelül háromszáz-ezer taggal.