Ismerjük meg a szentségeket

Az Újszövetség szentségeit Krisztus alapította. A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását érinti: a szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyítást és a küldetést. A szentségek tehát egymásra épülnek a következők szerint:

  • A keresztény beavatás szentségei: Keresztség, Bérmálás, Oltáriszentség
  • A gyógyulás szentségei: Bűnbánat, Betegek kenete
  • A küldetés és közösségi szolgálat szentségei: Egyházi rend, Házasság

A SZENTSÉGEKHEZ JÁRULÁS FELTÉTELEI

KERESZTELÉS:

Házastársak számára a gyermek születése öröm, a legnagyobb ajándék.
„Mi lesz ebből a csodálatos pici lényből? Kire bízhatjuk rá a sorsát?” – merül fel a kérdés a szülőben. – Aki hisz, vagy akár csak sejtelme van a hitről, tudja, hogy Isten kezébe teheti gyermekét, és Jézus Egyházára bízhatja őt. Ezért kéri kisgyermeke megkeresztelését. Hitünk tanításából tudjuk, hogy Isten a keresztségben gyermekévé fogad bennünket, a mennyország örökösévé és a Szentlélek templomává tesz minket.
A keresztség szentsége ún. beavató szentség, ami azt jelenti, hogy beiktatja a keresztség felvevőjét Isten nagy családjába, és Krisztus Egyházának tagjává teszi. A kisgyermekek a szülő kérésére és hitére lesznek megkeresztelve azzal a feltétellel, hogy vállalja gyermeke katolikus módon való nevelését.

Jelentkezés: A keresztelési szándékot a szülők jelezhetik telefonon vagy személyesen az irodában.
A személyes találkozás alkalmával meg tudják beszélni a felkészüléssel és a kereszteléssel kapcsolatos tennivalókat a plébános atyával. A keresztelésre a felkészítő beszélgetések után kerül sor.

Plébániánkon szeretettel várjuk a szülőket, akik meg szeretnék kereszteltetni gyermeküket.

A felnőtteknél a saját hit és megtérés a keresztség indítéka. Felnőtt keresztelésre is van lehetőség katekumenátus keretében. Jelentkezni a plébánián lehet.

Bővebb információ: ITT olvasható


AZ OLTÁRISZENTSÉG VÉTELÉRE KÉSZÜLÉS (ELSŐÁLDOZÁS):
Legalább két évig tartó rendszeres plébániai hittan, és vasárnapi szentmisén való részvétel. Párhuzamosan a szülőkkel (és kezesekkel) is rendszeresen találkozunk, hogy a család együtt készüljön az Eucharisztia vételének ünnepére. Az elsőáldozás alsó korhatára 9 év, harmadik osztály évvége, vagy a negyedik osztály eleje.


BÉRMÁLÁS:
Az általános iskola végeztével, azaz leghamarabb 14 éves korban kezdődhet meg a készület. Ahhoz, hogy valaki a Szentlélek küldetésében Krisztus tanúságtevője legyen, a vele való kapcsolatot kell elmélyítenie, ami a rendszeres, minden vasárnapi részvétel a szentmisén, részvétel a hetenkénti hittanórákon, és részvétel a közösség életében. A bérmálkozás alsó korhatára: 16 év.


HÁZASSÁG:
Mint minden szentségnél, ennél is a személyes Krisztus-kapcsolat (a hit gyakorlása) a fontos. Legalább az egyik fél katolikus legyen. Mivel a házasság szentsége is élő Isten-kapcsolatra épül, ezért a felkészülés fél évvel a házasságkötés előtt kezdődik. Ezalatt erősítik meg hitüket, és beszéljük meg a házasság Isten által kinyilatkoztatott tartalmát. A beavató szentségekben részesült házasulandók gyónással és szentáldozással készülnek. Mindenki a saját közösségében (plébániáján) készül a házasságra, és részesül a szentségekben. Más plébánián saját plébánosa által engedélyezett feltételekkel köthet házasságot.

 


KERESZTSÉG SZENTSÉGE

BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE

OLTÁRISZENTSÉG

BŰNBÁNAT SZENTSÉGE

BETEGEK KENETE

EGYHÁZI REND