A bérmálás szentsége

Mint minden szentségnek, a bérmálásnak is van érvényes és gyümölcsöző kiszolgáltatása. Lehet, hogy valakit érvényesen megbérmálnak, és a kegyelem, amit kapott, különböző személyi akadályok miatt nem tud működni az illetőben. Ahhoz, hogy valaki a bérmálás szentségében gyümölcsöző módon részesüljön, bizonyos személyi feltételeknek kell teljesülniük.

Ilyenek mint:

Megfelelő hitismeret az Egyház tanítása szerint, valamint várakozó hit, hiszen ennek alapján kell tanúságot tennie hitéről a megbérmált kereszténynek.

Ott kell élnie a szívében Jézus vágyának: mindenkit magamhoz vonzok. Mi ugyanis Krisztus és az Egyház személyes küldetésében apostolkodunk.

Személyi érettséggel és bölcsességgel kell rendelkeznie, hogy ezt az apostoli munkát személyre szabottan, a többiekkel eggyé válva, ajándékként tudja adni, hiszen nem lecke felmondásról, nem igazságok kinyilatkoztatásáról, hanem Isten irgalmas szeretetének közvetítéséről szól a küldetés. Ehhez érett, felelősségteljes személyiség kell. Ezért a Váci Egyházmegyében a püspök atya szándéka szerint 16 éven aluliakat semmiféleképpen nem bérmálnak. A 16 éven felülieknél pedig természetesen az előbbi feltételek szükségesek.

A bérmálás is csak egyszer felvehető szentség, mert ezt a küldetést és a hozzá rendelt kegyelmet eltörölhetetlen jegyként kapjuk a Szentlélek által, egész jellemünket meghatározóan.

A bérmálás szentségének kiszolgáltatója mindig a püspök. Ezt azonban bármelyik felszentelt papnak átadhatja, ezt nevezzük delegációnak. Ha azonban felnőtt keresztség történik az Eucharisztia vétele és a bérmálás szentségével együtt, akkor azt mindig végezheti keresztelő pap.

A bérmálás szentsége is a közösség ünnepe. Minden szentség által, még a gyónással is, az Egyház tagján keresztül az egész Egyház kap kegyelmi táplálékot. A bérmálás szentségénél ez különösen is így van, mert sajátos jellegénél fogva a megbérmált kegyelmi küldetése a közösség javára szól. Ezért e szentség kiszolgáltatásánál lehetőleg az egész közösség együtt ünnepeljen, imádkozzon.

Imádkozzunk a bérmálásra készülőkért, hogy Jézus és az Egyház akarata szerint merjék egész személyiségüket Krisztusnak ajándékozni, hogy jó eszközei legyenek az apostolkodásnak.