Szentgyónás

A nagytemplomban a vasárnapi szentmise előtt, valamint minden hónap első péntekén a Szentségimádás ideje alatt van lehetőség szentgyónásra. 

A fentiektől eltérő, külön időpont egyeztetésére is van lehetőség  
Tamás atyával
 
személyesen vagy irodai időben
az alábbi telefonszámon: 0629/412-223

 
 
A lelki előrehaladás egyik legfontosabb eszköze: hogy időről-időre, gyónástól gyónásig válasszunk egy konkrét elhatározást (erényt, igét), s elsősorban arra figyelünk, azt próbáljuk hűségesen élni.  Reggeli imában ezzel az elhatározással induljunk; este megvizsgáljuk, hogyan sikerült életre váltani; gyónásainkban  (különösen ha van lelkivezetőnk) beszámolunk, hogyan sikerült ezt megvalósítanunk.

 

 

Hogyan készülünk fel jól a gyónásra?
Gyónásaink akkor hoznak igazi megújulást, ha felkészülésünk is komoly.


Milyen a jó felkészülés? 
Hálaadással kezdődik! köszönetet mondok azért, hogy Isten szeret, hogy megbocsát, hogy velem volt ott is, ahol én elfeledkeztem Róla, hogy újat kezdhetek. 
 
A lelkiismeretvizsgálatban a “lelki tükör” alapján megvizsgáljuk életünket.
Mik legfontosabb hibáim, és mi az oka, hogy újra és újra előfordulnak?
Hogyan haladtam előre a legutóbbi elhatározásban.
Lelki életem alapjaihoz (napi imák, szentmise, szentségek, korábbi elhatározások stb.) hűséges vagyok-e?
A bánat: lélekben a keresztrefeszített Jézus elé térdelek – előtte bánom meg bűneimet, s az Ő megváltó erejében bízva hiszem, hogy egészen újat kezdhetek Vele. 
Az erősfogadás: hittel kérem a Szentlelket, hogy tegyen szentté. Megígérem, hogy meg akarok tenni mindent ezért – s megtervezem, miben kell előrelépnem a következő gyónásig (konkrét elhatározás!).
 

Letölthető lelkitükrök:

Lelkitükör fiatalaoknak

 
Imádságos lélekkel lépj be gyónni (Gyónás előtt lehetőleg a kápolnában csendesülj el!) 
A gyónásban az értünk meghalt és minket feltámasztani akaró Krisztus elé térdelj! 
 

Külön kérdezés nélkül is számolj be arról:
 • Mikor gyóntál utoljára?
 • Azóta mik voltak legsúlyosabb hibáid-bűneid?
 • Mi volt az elhatározásod az utolsó gyónásban – hogyan sikerült megvalósítani?
 • Megvannak-e lelki életed keretei:
  elsősorban a komoly reggeli ima (elég időt szánsz-e rá, megtervezed-e minden reggel, hogy elhatározásodat hogyan fogod élni?);

  és az esti ima igazi megnyugvás, megújulás-e Isten szeretetében?
 • Építed e a szeretet kapcsolatát a rád bízottakkal (családban, iskolában, munkahelyen)?
 • Fájdalmaidban, gyengeségeidben sikerül-e felismerned (és köszöntened!) a keresztrefeszített Jézust? Felfedezted-e az Ő megváltó erejét, jelenlétét, szeretetét? 
 • Sikerült-e az Ő erejéből újra kezdened?


A gyónás után:
 
Ne siess el azonnal! Lehetőleg menj az Oltáriszentség elé, s ott adj hálát Jézus felemelő kegyelméért! Végezd el az elégtételt! S a (lelkivezetővel megbeszélt) terv szerint indulj egy megújult, szentebb életre!
 
 
 

A szentgyónás menete

Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:Dicsértessék a Jézus Krisztus!

(Letérdelünk vagy leülünk és keresztvetéssel kezdjük): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el: Utoljára gyóntam: …….hónapja

(Ezután el kell mondani az utolsó szentgyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges kérdéseinket.)

(Végül, ha felsoroltuk a bűneinket, ezt mondjuk): Más bűnömre nem emlékszem.

Meghallgatjuk a gyóntató atya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt (amit majd meg kell csinálnunk).

Ezután újra megbánjuk bűneinket (Majd elmondjuk a bánatimát):

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülöm. Ámen

Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Amen.

A feloldozás után a pap így szól: “Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.”

– Válaszod: “Mert örökké szeret minket.”

– Majd e szavakkal bocsát el: “Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével!”

– Válaszod: “Istennek legyen hála!”

Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.

 

Egyházunk tanítása a szentgyónásról ITT olvasható.