Vinculum Caritatis Közösség

A Vinculum Caritatis Közösség (Szeretet Köteléke) tagjai azok a nők, akik a világban élve az evangéliumi tanácsok követésére kaptak meghívást. Nem rendházban élnek és nincs közös ruhájuk, nevezhetnénk őket világi szerzeteseknek.
Lelkiségünk lényege a szeretet és a bennünk élő Szentháromság személyeivel való személyes kapcsolat minél intenzívebb megélése.

2015-ben Baranyi Zsuzsát választották meg újabb három évre a Közösségünk vezetőjévé.


Az 1949-ben Palánkay Gausz Tibor jezsuita szerzetes és Bárány Ilona által alapított közösséghez kapcsolódik a papi közösség, amelynek tagjai magánfogadalmat tesznek a célkitűzéseket elfogadva. 

Monoron jelenleg hatan vagyunk Vinculum Caritatis Családi Közösség tagjai, akik nem puskaporként, hanem kovászként igyekszünk Isten segítségével célkitűzéseinket megélni. 
Minden hónap második vasárnapján az esti mise után összegyűlünk, hogy hálát adjunk, engeszteljünk és könyörögjünk családjainkért.
Családi szentóránkból egy fohász: A belső békétlenségtől szétzilált családoknak – Kérjük oltalmadat!

Havi találkozásaink vannak, ahol “szentírásozunk”, tanulunk, megosztjuk egymás között örömeinket, gondjainkat. Tavasszal, ősszel egy-egy lelki napot tartunk. Nyáron egyhetes lelkigyakorlaton veszünk részt, amikor találkozunk az ország minden részén élő lelki testvéreinkkel.

Az engesztelő imaórára mindenkit szeretettel várunk, “aki tudatosan akarja és vállalja saját családjának és a többinek keresztényibbé tételét.”

Honlapunk: www.vinculumcaritatis.hu

 

Vérné Marika